logo vorden

Vorden 4 november 2015 – In het organisatieschema van de voetbalvereniging Vorden is er vele tientallen jaren een vaste plek ingeruimd voor ‘de Jeugdcommissie’. Sinds 2008 is er een splitsing aangebracht en is de TJC opgericht, de Technische Jeugdcommissie. Het afgelopen seizoen was er sprake van een tussenjaar waarbij door onderbezetting er door een ieder hard is gewerkt om in ieder geval de minimale en noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Tegelijkertijd werd er gewerkt aan een nieuw organisatieschema en de bijbehorende nieuwe bezetting en deze is vanaf mei 2015 actief. Vandaar de hoogste tijd voor een voorstelrondje.

De jeugdcommissie heeft een wijziging doorstaan in de organisatie en is nu opgesplitst in een Technische Jeugdcommissie en Jeugd Activiteiten Commissie. De JAC organiseert het voetbalkamp, de Sinterklaas viering, de filmavonden en de deelname van onze jeugd aan de avondvierdaagse, maar regelt ook bijvoorbeeld het JAC, de Grote Clubactie en de flessenactie. Bij de uitvoering van de activiteiten doet de JAC een beroep op ouders of vrijwilligers om te helpen. Wil je een keer meehelpen mail dan naar jacvvvorden@gmail.com of schiet Jacqueline Barendsen, Edith Garritsen, Martine Groot Wassink, Natascha Wiggers, Anouk van Zeeburg of Wilbert de Leeuw even aan. Zij vormen samen de JAC.

In overleg tussen bestuur en TJC wordt het Technisch Jeugdbeleid vastgesteld. De TJC is verantwoordelijk voor de uitvoering. Dat betekent dat de TJC de coördinatie heeft van het aanstellen en benoemen van de jeugdtrainers, voor het samenstellen van de teams en tevens het bewaken van de technische uitgangspunten.

Sinds een jaar werken we nu met  teamcoördinatoren binnen onze vereniging en op dit moment hebben wij dit opgesplitst in  Mark Rouwen (A en B), Dion Kruip (C en D), Martin Leegstra (E), Bas Vriend (F) en Robert van Dijk (Meiden). Zij zorgen voor de continuïteit bij de betreffende leeftijdscategorie, zijn het klankbord en aanspreekpunt voor de trainers/leiders en zij kennen de spelers. Problemen, vragen, opmerkingen, tips&trucs, bevindingen en positieve kritieken rondom een elftal, die je als trainer of leider hebt of op vangt vanuit de ouders, kun je rechtstreeks bespreken met de betreffende coördinator van het team. De coördinator is dus altijd het eerste aanspreekpunt!

Daarnaast is Gerrit Bijenhof  coördinator van de scheidsrechters en is Peter Jansen trainerscoördinator. Peter ondersteunt de trainers en coaches door o.a. train de traineravonden, door op maandag- en woensdagavond trainers te begeleiden en ondersteunen en op zaterdagmorgen en –middag de diverse coaches en leiders te begeleiden/ondersteunen.

Gerben Smid heeft geen zitting in het JAC of in de TJC, maar heeft als wedstrijdsecretaris een ondersteunende rol. Voor zowel de TJC als voor de elftallen zorgt hij voor de communicatie richting de KNVB, is hij verantwoordelijk voor het wekelijkse competitie/wedstrijdschema voor alle pupillen- en juniorenteams, verzorgt hij de kleedkamerindeling, is hij degene die de oefen- en bekerwedstrijden coördineert en is hij, zeker in de vakantieperiode’s (herfst, carnavel, voorjaar) degene die alle verplaatsingen van wedstrijden, verzetten van wedstrijddata enz. regelt en registreert.  Ook verzorgt hij in de winterstop de communicatie en afstemming van de zaalvoetbalcompetitie voor pupillenteams.

Sinds begin dit jaar is Rien Wabeke bestuurslid jeugdzaken en woont de vergaderingen van de TJC en JAC regelmatig bij om tot een goede afstemming tussen beleid en praktijk te komen. Rien namens de jeugdcommissie zitting in het bestuur van v.v. Vorden en behartigt hierin alle zaken en onderwerpen rondom het jeugdvoetbal.