nieuwjaarsreceptieVorden 12 januari 2015 – Gisterenmiddag heeft v.v. Vorden in een zeer goed bezette kantine met ongeveer 80 aanwezigen een gezellige en intense nieuwjaarsreceptie beleefd. Met maar liefst 8 jubilarissen was er veel aandacht en tijd voor dit onderdeel van de middag en vanaf 15.30 uur werd er ook nog door 51 mensen op de vogel geschoten waarbij na 3 rondes uiteindelijk na loting Arend Verbeek als schutterskoning is gehuldigd.

De middag werd om 14.00 uur geopend met een nieuwjaarstoespraak, namens het bestuur en voorzitter William van der Veen, die door familieomstandigheden niet in de gelegenheid was, door vice-voorzitter Marc van der Linden. Hij refereerde aan het kantelpunt waarop de vereniging op dit moment staat want het 85 jarig bestaan is in het afgelopen jaar gevierd en met allerlei ideeën, meerjarenplannen en sportieve ambities wordt er richting 2019 gewerkt als de club het 90-jarig bestaan gaat vieren. Dit jaar al wordt vanuit de slogan ‘van buiten naar binnen’ allerlei projecten gestart die ervoor dienen te zorgen dat naast de velden, de speltechnische voorzieningen en de overkapping, die allen in de afgelopen twee jaar flink zijn opgeknapt, nu in de accommodatie zelf wordt geïnvesteerd. Er komt een overkapping aan de achterkant, compleet met afsluitbare voorkant, waarin enorm veel bergruimte zal ontstaan en daarnaast zullen intern ook een aantal ruimtes worden ‘aangepakt’, waardoor het geheel nog efficiënter en beter gebruikt kan gaan worden. De club staat er goed op, financieel, sportief, qua ledental (488!), de technische aanpak bij de jeugdafdeling, de prestaties van het 1e elftal en de beleving en interne betrokkenheid is goed tot bijvoorbeeld het 1e elftal zeer goed te noemen. Namens het bestuur gaf Marc van der Linden dan ook aan dat de leden, de vrijwilligers, sponsoren, supporters, donateurs enz. enz. trots mogen zijn op hun club en dit ook uitdragen. Kritiek leveren moet, want dat zorgt ervoor dat zaken anders bekeken gaan worden, dat er gewerkt wordt aan verbeterpunt en kritiek laat ook altijd een stuk betrokkenheid zien. Maar aan de andere kant is een complimentje geven af en toe ook op zijn plaats, alleen al omdat een ieder moet beseffen dat het runnen van een club alleen maar door vrijwilligers gedaan wordt. Met de slogan ‘Van een schouderklopje is nog nooit iemand geblesseerd geraakt’ sloot hij de nieuwjaarstoespraak af en werd nogmaals door alle aanwezigen aan elkaar een gezond, gelukkig en sportief 2015 gewenst!

Daarna was het de beurt aan de jubilarissen en werden achtereenvolgens  Vincent ten Have, Niels Siemerink, Stef Kruip, Chris Hofman (kon niet aanwezig zijn wegens andere verplichtingen) en Roel Pasman als 25-jarige jubilaris naar voren geroepen. Voor een ieder was een foto op het grote scherm en een toespraak met bijzonderheden en verdiensten voor de club en werd een pen met inscriptie en een geel-zwarte paraplu overhandigd. Na een korte pauze kwamen de twee 40 jarige jubilarissen, Ab Velhorst jr. en Kees Jansen, aan de beurt en tenslotte kreeg de gouden jubilaris, Gerard Meijer, zijn cadeaus behorende bij het 50-jarig jubileum. Hieronder is de PowerPoint-presentatie met de foto’s te bekijken en tevens de verdiensten van iedere jubilaris voor de club.

Vanaf 15.30 uur werd er op de vogel geschoten, onder begeleiding van Andre Siemerink, die na 3 ronden nog steeds keurig bleef zitten ondanks dat de staart en beide vleugels er al af waren geschoten door o.a. Erik Oldenhave en Jan Lindenschot. Vandaar dat werd besloten om de schutterskoning via loting aan te wijzen en de gelukkige werd uiteindelijk Arend Verbeek.

nieuwjaarsreceptie 2015   (ppt van de nieuwjaarsreceptie met o.a. foto’s van de jubilarissen)

jubilarissen 2015    (samenvatting van de bijzonderheden en verdiensten voor de club van de 8 jubilarissen)

Klik op het menu foto’s om naar de site van Johan Bolink te gaan waar wederom prachtige foto’s te zien zijn van de nieuwjaarsreceptie 2015.