Vorden, 25 oktober 2018 – In de afgelopen twee weken heeft het college van de Gemeente Bronckhorst een nieuwe bestuursopdracht uitgeschreven voor het project ‘VO Vorden’ (Voortgezet Onderwijs Vorden).  Er zullen drie opties uitgewerkt worden waarbij de nieuw te bouwen school (fusie VMBO Beeckland en VMBO ‘t Stedelijk ) in alle drie opties het kernpunt is. Optie 1 luidt alleen een nieuw schoolgebouw, optie 2 een schoolgebouw en een sporthal en optie 3 een schoolgebouw, sporthal en een sportveld. En juist bij deze laatste optie (3) was vanaf de start van dit proces (januari 2018) de voetbalvereniging Vorden nadrukkelijk betrokken, aangezien in eerste instantie optie 3 een schoolgebouw, sporthal en een geheel sportpark (de zogenaamde Multi Functionele Accommodatie) zou betreffen, waar de voetbalvereniging dus gebruik van zou gaan maken. Het (nieuwe) college heeft afgelopen maand echter nogmaals een afweging gemaakt en alle drie opties nog eens de revue laten passeren. Het is tot de conclusie gekomen dat een compleet sportpark geen directe meerwaarde heeft voor het onderwijs. Er is dus door het college dan ook een g
ewijzigde Bestuursopdracht voor het project ‘VO Vorden’ ingediend en met deze wijziging heeft het college een streep gezet onder het MFA en daarmee ook onder een eventuele verhuizing van het Sportpark (en dus ook de vereniging) naar het schoolgebouw op een plek in of direct rondom de kom van Vorden.

Afgelopen week heeft een afvaardiging van het bestuur van v.v. Vorden overleg gehad met de nieuwe projectleidster van ‘VO Vorden’ en een ambtenaar van  ‘Sport en Onderwijs’. Daar werd de vereniging mede gedeeld dat het college optie 3 had gewijzigd en er geen sprake meer is van een compleet Sportpark (MFA) bij de school en de sporthal, maar slechts één sportveld. Alle drie opties (naast optie 3 is er ook alleen een school en een school met een sporthal) worden de komende 6 maanden uitgewerkt en in maart/april 2019 zal de projectgroep onder leiding van Marjan Kamp het college een adviesrapport overhandigen, waarna de keuze zal worden gemaakt. Als de betreffende optie is gekozen, zal er een locatie worden benoemd. Op dit moment zijn er tien locaties beschikbaar, waaronder de drie locaties waarvoor de Gemeente Bronckhorst WVG (Wet Voorkeurs Gemeenten) heeft gevestigd, en het college zal in de zomer van 2019 een keuze maken welke optie op welke plek in Vorden wordt geplaatst.

‘Dat de nieuwbouw van de school het kernpunt is, is vanaf het begin duidelijk geweest, aldus voorzitter Marc van der Linden en Wim Enzerink van de Stichting BSV.  ‘Voor ons als Vereniging en Stichting is het echter erg teleurstellend dat deze reden wordt genoemd om zo onverwachts een streep door het nieuwe sportpark wordt gezet en daarmee dus ook een streep door een mogelijke oplossing voor ons veldentekort. De v.v. Vorden is vanaf het begin als partner betrokken geweest, aangezien de gemeente Bronckhorst destijds in zag dat sinds de privatisering het te kort van twee velden volledig op het bordje van de vereniging is gelegd, terwijl de gemeente de zorg en verantwoordelijkheid  heeft voor een adequate sportvoorziening in Vorden. Men kwam tot de mogelijke optie om de bouw van de school te combineren met overige maatschappelijke functies waar onduidelijkheid over bestond en keuzes voor moesten worden gemaakt zoals de sporthal en het sportpark met de voetbalvelden. Nu de gemeente heeft besloten om de optie voor het Sportpark te wijzigen in een optie met slechts 1 sportveld, nemen wij aan dat zij wel met de vereniging en Stichting Beheer Sport Vorden in gesprek blijven, op welke wijze de onhoudbare situatie voor de vereniging kan worden opgelost. Het is voor ons dan ook goed en prettig om afgelopen week te vernemen dat het sportveld bij optie 3 voor v.v. Vorden een oplossing kan bieden, of het nu bij het sportpark of bij de school wordt geplaatst’, aldus het bestuur van v.v. Vorden.

‘Voor ons als vereniging en Stichting BSV betekent dit dus wel dat er definitief vanuit dit project geen verhuizing plaats gaat vinden van het Sportpark ’t Grote Veld naar de nieuw te bouwen school. Wij zullen als vereniging echter wel één van de partners blijven in het project, omdat er in de samenwerking en participatie met het onderwijs zeker mogelijkheden zijn wat betreft het gebruik van dat ene sportveld’, aldus Kees Jansen van het bestuur van v.v. Vorden, die namens de vereniging in de tandemgroep plaats gaat nemen in de projectorganisatie van ‘VO Vorden’.

‘En wij zitten als vereniging zelf ook niet stil natuurlijk want er lopen ook nog twee interne projecten om het veldentekort op te lossen, namelijk een werkgroep ‘VVTT’ en een opstart voor eventueel een ‘Open Club’ en van beide trajecten zal tijdens de eerstvolgende ledenvergadering een tussenstand en de samenhang van de drie eventuele oplossingen worden weer gegeven’ aldus Kees.

Sportpark ‘t Grote Veld van v.v. Vorden aan de Oude Zutphenseweg.