Vorden, 24 mei 2017 – De voetbalvereniging Vorden heeft besloten om met ingang van dit seizoen bij de huldiging van de kampioensteams geen gebruik meer te maken van een rondrit op een (platte) wagen. Door de jeugdcommissie is onderzocht op welke wijze het eventueel verantwoord is om een groep personen te vervoeren en daarbij is duidelijk naar voren gekomen dat in geen van de voorgestelde opties er voldaan wordt aan de tegenwoordig geldende wettelijke eisen. Het bestuur heeft dan ook het voorstel van de jeugdcommissie om de huldiging van de kampioenen niet meer plaats te laten vinden via een rit op een ‘platte kar’, wagen of open vracht/bestelbus overgenomen en is gezamenlijk nu bezig om naar een goed, mooi en geschikt alternatief te zoeken om de kampioenen te huldigen.

Omdat destijds het vieren van een kampioenschap per team werd geregeld en het veelvuldig voor kwam, vooral na de invoering van de halfjaarscompetitie, dat bij het ene team wel een huldiging inclusief rondrit door het dorp plaats vond en bij het andere team niets was geregeld, hebben wij als (jeugd)bestuur destijds in 2005 besloten om alle kampioensteams centraal te huldigen tijdens het afsluitende Wikee de Vikingtoernooi. Onder het mom van ‘gelijke monniken-gelijke kappen’ hebben wij er destijds voor gezorgd dat ieder kampioensteam op deze wijze in het zonnetje werd gezet en de aandacht kreeg die het verdiende. Tijdens het kampioen worden zelf werd er door het team (leiders en ouders) regelmatig zelf het één en ander geregeld en vanuit de club was er altijd een fotograaf en kreeg iedereen drinken en een versnapering in de kantine.

In de eerste jaren hebben wij altijd gebruik gemaakt van een ‘omgebouwde’ platte kar met tractor van Johan Pardijs. Deze oud voetballer van v.v. Vorden en nog steeds fanatiek supporter van onze club reed de kampioenen met de platte kar tijdens het Wikee de Vikingtoernooi door het dorp. Aangezien er in het land diverse ernstige ,waarbij zelfs een dode viel te betreuren, ongelukken gebeurden met een rondrit op de kar, hebben wij destijds in 2013 besloten om dit voortaan via een open bestel/vrachtwagen van onze sponsor Barendsen te laten verlopen. Dit is tot en met vorig seizoen gebeurd, maar ook hiervan ontving de Jeugdcommissie de berichten dat dit niet volgens de regels gebeurde en aangezien er geen vergunning voor wordt afgegeven en het mede daarom ook niet is verzekerd, kan de vereniging aansprakelijk worden gesteld bij eventuele materiële/letsel of overige schade.

Door het onderzoek van de jeugdcommissie en de daaruit getrokken conclusies, navraag bij gemeente en verzekeringsinstellingen, maar ook door enkele actuele berichtgevingen uit den lande, hebben wij besloten om de huldiging van de kampioenen niet meer via een ‘platte kar’, wagen of enig ander soortgelijk vervoermiddel te laten plaats vinden.

Het huldigen van de kampioenen zal nu nog steeds gebeuren tijdens het Wikee de Vikingtoernooi, maar dan centraal op de tribune, inclusief overhandiging van de medailles. In de loop van het jaar zullen wij met elkaar bespreken of deze wijze van huldigen volstaat of dat er nog een andere mooiere manier wordt voorgesteld. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen.

Tot zaterdag op het Wikee de Vikingtoernooi waarbij om 12.15 uur op de tribune, na afloop van het jeugdtoernooi, de kampioensteams worden gehuldigd.