Vorden, 6 oktober 2017 –  Vanaf het voorjaar 2017 zijn wij bij onze vereniging druk in de weer om te komen tot een extra voetbalactiviteit, namelijk voetbal voor spelers met een beperking, het zogenaamde G-voetbal. Enthousiast gemaakt door onze super-supporter Sidney Gout, die het voortouw heeft genomen om te komen tot een echt G-team, hebben wij binnen onze club een stappenplan in elkaar gezet met als uiteindelijke doelstelling een G-team met 12 á 14 spelers te krijgen. In de afgelopen vier maanden is er veel publiciteit geweest en hebben wij via diverse instanties zoals o.a. de KNVB, GSF, Speciaal Bewegingsonderwijs, Gemeente Bronckhorst en de instellingen Zozijn en Urtica de Vijfsprong goede ondersteuning ontvangen. Dit alles heeft geresulteerd dat afgelopen maandag onder leiding van trainer Gijs van der Veen, leider Dick Uenk en verzorger Wim Post, Bernd, Arnoud, Alwin, Lourie, Edwin, Wendy, Sidney, Nikkie, Daan en Willem voor het eerst als G-team hebben getraind bij v.v. Vorden. 

Nadat wij in augustus de eerste informatieavond hadden georganiseerd was er al direct het nodige enthousiasme en waren er positieve reacties op het idee om te komen tot een G-team bij v.v. Vorden. In de afgelopen vier weken heeft dit geresulteerd in het aanmelden van inmiddels 10 spelers en vandaar dat wij hebben besloten om te starten met een trainingsavond per week. Binnen onze vereniging hebben wij Gijs van der Veen bereid gevonden om de training op zich te nemen en hij wordt hierbij ondersteund door Dick Uenk. Vanuit de KNVB wordt ook geadviseerd om te komen tot een trainer/begeleider per 4 spelers, dus wij zijn nog druk op zoek naar een derde persoon die een avond in de week samen met Gijs en Dick de groep wil gaan trainen/begeleiden.

Afgelopen woensdagavond was de eerste avond en nadat voorzitter Marc van der Linden en secretaris Oscar Rondeel, de beide bestuursleden die vanuit de club deze oriënterings- en opstartfase hebben begeleid, iedereen welkom had geheten en er nog enkele organisatorische zaken waren besproken en afgehandeld, kon om 20.00 uur ‘het echte werk beginnen’. Allereerst moest er natuurlijk een echte teamfoto gemaakt worden, omdat ook dit G-team bij ons op de website en in de presentatiegids verschijnt, en daarna kon de training beginnen. Gijs, Dick en Wim hebben de 10 spelers en speelsters direct flink onder handen genomen en na een korte warming-up werd er op het hoofdveld al een heus ‘partijtje’ gespeeld, waarbij zowel de trainers en begeleiders als de nodige toeschouwers onder de indruk waren van het basisniveau want er werd een prima voetbalwedstrijd op de mat gelegd. Het enthousiasme en het plezier spatte er  vanaf en na afloop gaf iedereen te kennen dat ze volgende week weer aanwezig zouden zijn!

Ga naar de site van Johan Bolink om een fraaie serie foto’s te bekijken van deze eerste trainingsavond van het G-team.