Vorden vanuit de lucht, velden van VV Vorden en het zwembad in de dennen aan de Oude Zutphenseweg.

Vorden vanuit de lucht, velden van vv Vorden .

Vorden 22 februari 2016 – De weersverwachting voor de zondagnacht en maandag voorspellen wederom weinig goeds voor de velden bij v.v. Vorden. Terwijl in het afgelopen weekend de wedstrijden op zowel zaterdag als zondag afgelast werden, dient er ook vandaag serieus rekening gehouden te worden dat er niet getraind kan worden op veld 1-2-3. Natuurlijk hopen wij dat het wellicht mee valt en voorspellingen afwijken van de realiteit, maar al met al blijft het een extreem natte winter, met overvloedige regenval die ervoor zorgt dat er nu al vanaf de tweede week van januari zeer onregelmatig en vaak zelfs helemaal geen gebruik gemaakt kan worden van veld 1-2 en 3.

De v.v. Vorden kampt al sinds 2009 met een tekort aan speel- en trainingsvelden. Ook de privatisering en de daarmee gepaard gaande overdracht van de velden van de gemeente Bronckhorst naar de vereniging (lees Stichting SBV) zelf, hebben niet geresulteerd in het creeëren van een extra veld of een kunstgrasveld waarmee het capaciteitsprobleem (deels) opgelost had kunnen worden. Het bestuur heeft dus in 2013 besloten om het probleem op een andere manier aan te pakken en gekozen voor het optimaal en zo breed en goed mogelijk benutten van de aanwezige capaciteit. In plaats van de traditionele indeling, die ook door de KNVB wordt gehanteerd en door 98% van alle 1300 verenigingen in Nederland wordt gebruikt, waarbij er sprake is van een puur trainingsveld waar geen wedstrijden op worden gespeeld, traint en speelt v.v. Vorden voor het 2e achtereenvolgende seizoen op alle drie speelvelden. Daarvoor heeft het in het najaar van 2013 ook op het 2e veld kunstlicht aan laten leggen en zijn er, geheel tegen de logica op vele zo niet alle sportparken in, ook langs de lange zijde van de velden twee en drie vangnetten geplaatst, waardoor er ook ‘over dwars’ getraind kan worden. Voor deze laatste keuze zijn er natuurlijk ook extra grote verplaatsbare doelen aangeschaft.

Door een uitgebreid schema, waarbij om de week of veld 2 of veld 3 wordt gebruikt als trainingsveld  worden de velden optimaal benut en zo evenredig mogelijk belast. Daarnaast heeft het bestuur in 2013 de mogelijkheid aangepakt om de oefenhoek uit te breiden, waardoor er naast veld 2 of 3 er ook nog getraind kan worden op dit driekwart veld achter de tribune. Toch zorgen al deze maatregelen er niet voor dat de gehele vereniging in het schema opgenomen kunnen worden en wordt er dus ook nog door de E- en de F-pupillen op het hoofdveld getraind. Dit gebeurt op woensdagmiddag (gehele E- en F-jeugd) en op maandag- en donderdagavond tussen 6 en 7 uur. Door de samenwerking met Socïi hebben wij dit jaar tevens de mogelijkheid gecreerd om met de meiden van C- en B1 en de C3/C4 ook een avond in Wichmond te trainen, waardoor alle 35 teams in de gelegenheid worden gesteld om twee keer in de week te trainen.

Het trainen op een wedstrijdveld (veld 2 en 3) brengt echter wel met zich mee dat de velden ook gekeurd dienen te worden als wedstrijdveld, aangezien deze in het weekend dus als speelveld worden gebruikt. Bij extreme weersomstandigheden en vooral veel neerslag wordt er iedere dag beoordeeld of het verantwoord is om te gaan trainen op veld 2 of veld 3. En daar wringt hem op dit moment erg de schoen, want door de extreme regenval en de enorm natte periode waar Oost Nederland zich op dit momen bevindt, zijn wij genoodzaakt regelmatig veld 2 of veld 3 af te keuren. De oefenhoek blijft altijd beschikbaar, want dit is namelijk een trainingsveld en dat mag altijd belast worden, maar jammer genoeg kan hier niet de gehele vereniging op terecht. Het komt de laatste twee maanden dus  regelmatig voor dat er trainingen niet door kunnen gaan en er dus meer dan gemiddeld het geval is velden worden afgekeurd.

Om aan te geven dat het inderdaad om een extreme natte periode gaat, hierbij even enkele cijfers van onze oud speler, oud leider, oud bestuurslid, gerespecteerd redactielid van ons inmiddels door de website naar het archief verwezen clubblad ‘de Tackle’ Harry Jansen. Want hij houdt er naast voetbal ook nog een andere hobby op na, en dat betreft ‘het weer’! Op nog geen 500 meter van ons Sportpark heeft hij een eigen weerstation en houdt hij al jarenlang zeer gedisciplineerd en nauwkeurig de weercijfers bij. Op zijn Facebookpagina geeft hij even een kijkje op de uitzonderlijke situatie die het oosten van ons land op dit moment treft:

Een jaar geeft in Vorden 800 mm. neerslag, 2016 staat inmiddels op 178,8 mm. In Vorden treffen we ongeveer 130 droge etmalen, dus gemiddeld 11 per maand, 2016 staat inmiddels op 7. Februari geeft gemiddeld 56 mm. regen, 2016 staat inmiddels op 81,0 mm.

Hopenlijk voor al onze spelers en trainers komt er na de komende 2 dagen een verbetering in het weers- en regenbeeld en kan Harry Jansen recordcijfers weergeven van extreme droge periode’s in maart, april en mei en kunnen wij zo spoedig mogelijk weer ‘lekker de wei in’.