verticuteren

Donderdag 26 februari 2015 – Afgelopen dagen is de eerste ‘groot onderhoud beurt’ van dit kalenderjaar afgerond op de velden van ons Sportpark ‘t Grote Veld.

 

 

De velden zijn bezand, geprikt en licht aangerold en dat heeft erin geresulteerd dat de velden stroef en bespeelbaar worden en  de bovenlaag hiermee wordt verschraald waardoor deze minder snel weer glad en vet wordt.

Het prikken is voor het beluchten van de beworteling en bevorderd de groei en het herstel van de grasmat in het voorjaar, tevens zorgt dit voor een betere waterafvoer.

Het rollen zorgt voor een vlakke en goed bespeelbare ondergrond. Dit laatste heeft echter alleen zin als de teams na een training of wedstrijd de speelschade zoveel mogelijk zelf herstellen, losse zoden weer op de plek leggen en licht aandrukken. Kleine kuiltjes in het veld kunnen worden hersteld door de zode rondom het kuiltje iets in de richting van het kuiltje te drukken.

Er is met de trainers al gecommuniceerd om dit vanaf deze week weer frequent en serieus op te pakken. Als een ieder met bovenstaande rekening wil houden kunnen we de komende maanden zorgen dat de velden er optimaal bij blijven liggen tot het einde van de competitie.

Deze eerste onderhoudsbeurt is precies op tijd uitgevoerd aangezien dit weekend de 2e helft van de competitie (als het weer ons goed gezind is) zal beginnen.