Vorden 3 februari 2017 – Dit jaar is besloten door de (T)JC om de woensdagmiddagtraining tijdens de winterstop (eind december en de gehele maand januari) in de zaal te organiseren. De afgelopen zes weken is er daarom in Sporthal ‘t Jebbink iedere woensdagmiddag getraind. Gezien de weersverwachtingen is er besloten om dit met (minstens) nog 1 week te verlengen en zodoende zal er 8 februari ook in de zaal getraind worden. Met de D-pupillen (JO13) zal er onderling en per team afgesproken worden wat de alternatieven zijn en wat er eventueel mogelijk is bij het niet beschikbaar zijn van de oefenhoek.

Naar aanleiding van de thema-avonden in het eerste half jaar van 2016, waar naar voren is gekomen dat de pupillen in de winterstop ten onrechte lange tijd niet kunnen trainen op het veld, is besloten om deze keuze te maken. De Jeugdcommissie heeft hier budget voor vrij gemaakt en zodoende kunnen de allerjongsten de gehele winterstop lekker blijven trainen. De teamtrainingen op de maandag- en donderdagavond zullen as. maandag weer starten.