Plan van Aanpak ‘Voetbaltechnische zaken’

 

Inhoudsopgave

 

 1. Missie v.v. Vorden
 2. Organogram “voetbalvereniging Vorden”
 3. Organogram “Jeugdcommissie”
 4. Huidige situatie jeugdafdeling
  1. Aantal leden
  2. Groei laatste 10 jaar
  3. Organisatie ‘voetbalzaken’ Jeugafdeling
  4. Technisch beleid
  5. IJkpunt 1-1-2015
 5. Plan van aanpak
  1. Doelstelling
  2. Werkwijze
  3. Trainerscoördinator

1. Missie v.v. Vorden

Genieten van de voetbalsport bij een actieve, sociale en ambitieuze club!

Ieder lid op zijn eigen niveau mogelijkheid bieden om het maximale eruit te halen en daarmee optimaal plezier te laten beleven aan de voetbalsport en de voetbalvereniging Vorden!

 

2. Organogram “voetbalvereniging Vorden”

 

 

 

3. Organogram “Jeugdcommissie”

 

 

 

4. Huidige situatie jeugdafdeling

 

4.1 Aantal leden

Voetbalvereniging Vorden heeft op dit moment (1-1-2015) 490 leden, waarvan 302 jeugdleden. De jeugdafdeling bestaat uit 1 A-elftal, 2 B- elftallen, 4 C-elftallen en 1 meisjes C-elftal. De pupillen hebben 4 D- elftallen, 5 E-teams en 5 F-teams. De allerkleinsten spelen in 2 Mini F- teams.

 

4.2 Groei laatste 10 jaar

Aan het begin van deze eeuw had de jeugdafdeling van v.v. Vorden een moeilijke periode waarbij o.a. in 2002 en 2003 een samenwerking met sv Ratti nodig was om een volwaardig A1 en B1 samen te stellen. Het aantal jeugdleden bedroeg 190 en met slechts 3 juniorenteams was om de week op zaterdagmiddag zelfs het Sportpark gesloten. Vanaf het jubileumjaar 2004 is er een enorme groei ontstaan en stap voor stap is v.v. Vorden gestegen naar het huidige aantal van 300 pupillen- en juniorenleden. Niet alleen in kwantiteit maar ook in kwaliteit is de jeugdafdeling enorm gegroeid, want speelde in 2004 de A1, B1 en C1 resp. 3e, 3e en 2e klas in de laatste jaren is dit niveau gestegen naar 1e, 2e en 1e klas, terwijl onderhand ook de D1 1e klas speelt en op dit moment in 2015 zelfs Vorden E1 en F1 ook in de 1e klas spelen.

 

4.3 Organisatie ‘voetbalzaken’ Jeugafdeling

Vanaf het moment dat de jeugdafdeling flink begon te groeien is ook de organisatie daarop aangepast. De jeugcommissie is in 2008 opgesplits in een TJC en Jeugdcommissie. De TJC is verantwoordelijk voor de ‘voetbalzaken’ en samen met vier coördinatoren werd de Technisch Jeugdc Coördinator verantwoordelijk voor het technisch beleid van de F5 t/m de A1. De TJC is samen met het bestuurslid ‘voetbalzaken’ verantwoordelijk voor het aanstellen en benoemen van de jeugdtrainers, voor het samenstellen van de teams en tevens het bewaken van de technische uitgangspunten.

 

4.4 Technisch beleid

Bij v.v. Vorden zijn wij in 2004 (opnieuw) begonnen met de opzet van de ‘woensdagmiddag-training’. Op woensdagmiddag worden in vier tijdsvakken alle Mini F- F- en E-pupillen individueel getraind door een groep van vijf trainers onder leiding van Peter Jansen. Uitgangspunt bij v.v. Vorden is dan ook dat iedere speler tot 10 jaar op de woensdagmiddag door individuele training de basisprincipes van het voetbalspel onder de knie krijgt. Ieder E- en F-team krijgt ook de mogelijkheid om op maandag- of donderdagavond een aparte training als team te volgen.

Van de D-jeugd tot en met de A-jeugd wordt er per elftal twee keer per week getraind onder leiding van een jeugdtrainer. Iedere training bestaat zoveel mogelijk uit drie blokken:

 1. Techniekblok met kappen-draaien-dribbelen en drijven
 2. Passen/Trappen
 3. Positiespel/Partij

Uitgangspunten per leeftijdsgroep

Mini F

 • 4×4 zonder keeper en kwart veld
 • Kennis maken met voetbal door zoveel mogelijk balcontacten

E-F

 • Spelen 7×7 met keeper
 • Zoveel mogelijk spelen in 1-2-3-2 formatie
 • Niet perse vaste keeper, iedereen moet beginselen van het voetbal leren
 • Geen slidings
 • Constant doorwisselen
 • Niet perse werken met vaste posities per speler

D

 • 11×11 op een groot veld
 • Zoveel mogelijk spelen in 1-3-4-3

C-B-A

 • Opbouw van achteruit door centraal duo voor elkaar te laten spelen in balbezit.
 • Verdedigen om in balbezit te komen (positioneel)
 • Dwingend en op de helft van de tegenstander
 • Actief in plaats van Reactief
 • Iedereen komt aan het voetballen
 • Vanaf de B-jeugd iets meer plaats gebonden

 

4.5 IJkpunt 1-1-2015

 • Hoogste elftallen spelen 1e klas of top 2e klas
 • Met de aantallen die v.v. Vorden heeft is 1e klas hoogst haalbare met wellicht een keer een uitschieter naar de Hoofdklasse, maar dit zal niet structureel gehaald kunnen worden
 • 2e elftallen spelen op een hoger niveau en de ‘bovenkant’ van de 2e elftallen zitten dicht bij of op hetzelfde niveau als ‘onderkant’ van de 1e teams
 • Jeugdtrainers van v.v. Vorden komen allemaal vanuit de vereniging. Er is sprake van een zelfde drive, visie en achtergrond. Absoluut meerwaarde voor de jeugdafdeling doordat er sprake is van éénduidige trainingsopzet, dezelfde uitgangspunten tijdens de wedstrijden en korte lijntjes in de communicatie.
 • Aantallen van drie á vier teams per leeftijdsgroep blijft de komende seizoenen ook nog bestaan

Op dit niveau trainen en spelen is prima voor v.v. Vorden maar op dit niveau blijven is een flinke uitdaging!

5 Plan van aanpak

 

5.1 Doelstelling

 • Huidige niveau 1e teams handhaven (1e klas of top 2e klas)
 • A-junioren op selectieniveau (Vorden 1-2-3 – 3e klas, res. 3e klas, res. 4e klas) afleveren
 • Continueren kwaliteit van huidige jeugdtrainers
 • Aantal nieuwe jeugdtrainers verhogen
 • 1e en 2e teams met elkaar samen laten trainen
 • Trainen met een groep van 20-24 spelers met 2 á 3 trainers (stagiaire of assistent-trainer)

5.2 Werkwijze

 • De D1/D2, de C1/C2, de B1/B2 en de A1/A2 gaat met elkaar tegelijk trainen
 • Er is sprake van 1 groep met twee of drie subgroepen die dezelfde oefenstof krijgen.
 • Groep wordt getraind door twee trainers met daarbij een vaste stagiaire/assistant trainer met als doelstelling deze jeugdtrainer ook op te leiden tot een zelfstandige jeugdtrainer
 • Werken met vaste oefenvormen en laten deze door het seizoen heen constant terug komen
 • Trainersgroep (C-B-A-Selectie Senioren) komt 4 á 5 keer per seizoen bij elkaar en bespreken voortgang van de elftallen, de voortgang van de spelers.
 • Trainersgroep leren elkaar de opbouw van de training, geven elkaar tips&trucs over tactiek, trainingsopbouw, talentherkenning, wedstrijdbespreking en coaching enz.

5.3 Trainerscoördinator

 1. Uitvoeren van technisch jeugdvoetbalbeleid
  • Individueel opleiden binnen leeftijdsgroep
  • Technisch scholen binnen leeftijdsgroep
  • Tactisch scholen binnen leeftijdsgroep
  • Team taken binnen leeftijdsgroep
 2. Opzetten trainersplan per leeftijdsgroep
  • Oefenstof aanreiken per leeftijdsgroep
  • Voorbeeld trainingen in theorie als praktijk
  • Rode voetbaldraad / herkenbaar voor trainers als spelers
 3. Trainers ondersteunen tijdens uitvoeren van de training
  • Ondersteunen in praktijk
  • Stimuleren in praktijk
  • Corrigeren in praktijk
  • Centraal voorbeeld koppelen naar eigen groep
  • Thema per maand
 4. Trainers begeleiden bij het opzetten van een training
  • Hoe training in te delen
  • Wat willen we zeker zien / trainen
  • Wat willen we liever niet zien / trainen
 5. Trainers ondersteunen bij het coachen en wedstrijdbesprekingen
  • Voorbeeld wedstrijdbesprekingen per leeftijdsgroep
  • Verschillen per wedstrijdbesprekingen
  • Rode voetbaldraad in alle wedstrijdbesprekingen
  • Coachen tov de wedstrijdbesprekingen
  • De rust
  • Accenten tov de eerste helft naar tweede helft
  • Na bespreking

Uitvoering gedurende gehele seizoen met aanvang voorbereidingsperiode. Periodiek kaderscholing per leeftijdsgroep (7 tegen 7 en 11 tegen 11). Accent op praktijk ondersteund met theorie. Invulling op maandag / woensdag / zaterdag.

6 Tenslotte

Om het huidige niveau te blijven bewerkstelligen bij v.v. Vorden zal het op moeten op boksen tegen de grotere verenigingen van 750 tot 1200 leden met veel meer financiële, organisatorische en kwalitatieve mogelijkheden. Deze min of meer ongelijke strijd met clubs als VIOD, DZC’68, SDOUC, Concordia Wehl, Warnsveldse Boys, Sp. Lochem, FC Zutphen kan v.v. Vorden toch blijven aangaan door creatief, inventief en collectief te denken. Door de hoge kennis&kunde die binnen de jeugdafdeling intern aanwezig is en de bereidheid om dit te delen is v.v. Vorden in staat, ondanks het aantal van bijna 500 leden, via dit plan toch de strijd aan te gaan en met het 1e elftal in de 3e/2e klas, met het 2e elftal in de res. 3e/res. 2e klas en met de hoogste juniorenteams in de 1e klas te komen of te blijven spelen.