BELEIDSPLAN ‘OP NAAR DE 90’ 2017 – 2020

 

Samenvatting beleidsplan

In het beleidsplan zijn de uitgangspunten, taken, ambities en doelstellingen van Voetbalvereniging Vorden vast gelegd voor de periode 2017-2020. Met een duidelijke visie en daaraan gekoppeld beleid, willen wij met een heldere koers de vereniging besturen.

De voetbalvereniging Vorden wil voor alle Vordenaren en mensen in de directe omgeving een prettige, sportieve en voetbalminnende omgeving aanbieden. Iedereen die zich conformeert aan de normen en waarden van v.v. Vorden is welkom. De vereniging kent dan ook geen politieke kleur, religieuze overtuiging of andere eigenschappen die onze maatschappij opdelen. Spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters, ouders, sponsoren, vrijwilligers en ouders dienen zich veilig en thuis te voelen bij onze vereniging.

Op voetbalgebied staan bij zowel de spelers als de trainers en leiders de technische voetbalkwaliteiten voorop, waarbij vooral in de leeftijd van 6 tot 12 jaar extra aandacht wordt besteed aan de balbeheersing en balcontrole. De voetbalvereniging Vorden streeft er naar met zoveel mogelijk intern opgeleide en binnen de vereniging betrokken (jeugd)trainers te werken. Door te investeren in het opleiden van trainers binnen de eigen vereniging, wordt niet alleen de opleiding van jeugdspelers en verdere ontwikkeling van de senioren elftallen (lange termijn) bevorderd, maar is er ook sprake van borging van deze kwaliteit en stabiliteit op de lange termijn.

Het beleidsplan ‘Op naar de 90’ (2017-2020) is op te vragen via onze secretaris Oscar Rondeel : secretariaat@vv-vorden.nl.