Woensdag 28 september – Afgelopen vrijdag is de club van 50 weer bij elkaar geweest. Er is gesproken en gekozen aan welk project de bijdrage besteed zal gaan worden. Na de stemming sprongen er twee projecten uit. Dit zijn de tribunestoeltjes en duurzaamheid. Hiermee wordt bedoeld zonnepanelen, led verlichting en zonneboiler.

 

De tribunestoeltjes hadden 1 stem meer dan duurzaamheid. Omdat duurzaamheid op termijn ook kan leiden tot kostenbesparing is afgesproken dat dit project met het bestuur besproken zal worden. Eventueel kan de club van 50 hier in de toekomst ook een bijdrage aan leveren.

Het interview met Michel was zeer onderhoudend, informatief en leerzaam. Michel heeft zijn voetbalcarrière, zijn aanpak als trainer en zijn doelstelling op een zeer enthousiasmerende manier verteld. Doordat er vragen gesteld werden en er discussie was met de aanwezigen was het een zeer interactieve avond.

Na dit gedeelte zijn er een drietal oud Hollandse spelletjes gespeeld. Het bleek dat ook aan deze eenvoudige spelletjes enorm veel plezier beleefd kan worden. Er waren prijsjes beschikbaar gesteld door Edwin Schooltink.

De prijswinnaars waren: 3e plaats Jan Hulshof , 2e plaats Herman Vrielink en Michel Feukkink was de winnaar.
De overige aanwezigen zijn allemaal 4e geworden.

Greta, Jan, Willemien en Riki hebben iedereen goed voorzien van hapjes en drankjes.

Spreekt het je ook aan onze vereniging te ondersteunen dan kun je je aanmelden via de website of een mail te sturen naar clubvan50@vvvorden.nl.

Je kunt ook contact opnemen met Ab Velhorst, Edwin Schooltink of William van der Veen