centraal drankpunt unive - 2

Vorden 15 juni 2016 – In deze week wordt de avondvierdaagse van Vorden gelopen en voor het 3e achtereenvolgende jaar ligt de organisatie van dit evemenent in handen van de voetbalvereniging Vorden. Janneke Hiddink heeft dit samen met Monique Sleumer en Jolanda Wabeke opgepakt en zij zorgen ervoor dat van 13 t/m 16 juni tijdens de 49e avondvierdaagse van Vorden er door maar liefst 600 deelnemers vier avonden in de omgeving van Vorden zal worden gelopen. Bij de deelnemende groepen van v.v. Vorden hebben de ‘dames’ van het JAC (Jeugd-Activiteiten-Commissie) een nieuwtje geïntroduceerd in de vorm van een even handige als fraaie centrale drankuitgifte. Ard Kettelerij heeft een grote tafel gemaakt en sponsor Univé was hierover zo enthousiast dat zij de ranja en de bekers hebben gesponsord. De dames van het JAC en twee meiden van v.v. Vorden die een maatschappelijke stage lopen, hebben de eerste twee avonden met veel enthousiasme de tafel in gebruik genomen.

Tijdens alle vier avonden wordt er onderweg voor alle deelnemende wandelaars door de organisatie een drankje overhandigd. Vooral het uitdelen van de bekertjes was altijd een hels karwei, waarbij er vaak sprake was van opstoppingen, geknoei, onhandige rijen en flinke kans dat sommige net niet aan de beurt kwamen …. In overleg en met behulp van sponsor Univé is er dit jaar een centraal drankuitgifte-systeem ontwikkeld waarbij op een grote tafel van twee bij één meter in één keer meer dan 250 bekertjes gevuld kunnen worden en eenvoudig weg gepakt kunnen worden.

Op onderstaande foto staan verschillende dames van het JAC om het nieuwe systeem heen om de deelnemers te helpen met de drankuitgifte. Wij willen hierbij namens de organisatie van de avondvierdaagse onze sponsor Univé hartelijk bedanken voor deze geste en fraaie oplossing!

centraal drankpunt unive - 1