Vorden, 18 mei 2018 – Voetbalvereniging Vorden doet mee aan de Rabobankactie ‘Hart voor de Achterhoek’. Vanaf afgelopen dinsdag  t/m 6 juni kunnen leden van de Rabobank stemmen op ons!  In dit geval is ‘ons’ de v.v. Vorden en de Stichting Beheer Sport Vorden die beide graag een bedrag ontvangen om de veiligheid op het sportcomplex te verbeteren en voor het aanschaffen van speelmateriaal voor de jeugd.

 

Wanneer u inlogt op de speciale site dan mag u in totaal 5 stemmen uitbrengen met maximaal 2 stemmen per onderwerp.  U kunt dan 2 stemmen uit brengen aan de v.v. Vorden en 2 stemmen aan de SBS-Vorden en 1 stem naar keuze. Open de envelop van de Rabobank en breng uw stem uit,  wij hopen van harte op uw steun.

Veiligheid, voor iedereen op ons Sportpark :  Stem op  v.v. Vorden

Aanschaffen van materialen ter bevordering van de vergroting van de veiligheid op het sportcomplex van de v.v. Vorden.  Je dient hierbij o.a. te denken aan oprij voorziening voor minder validen, AED & EHBO materialen en extra veiligheid in  de keuken in clubgebouw de Ark.

Speelmaterialen,  voor o.a. Jeugd:  Stem op SBS-Vorden

Aanschaf Speelmaterialen ten behoeve van interactieve speelvormen op het sportcomplex van de SBS.

Geef ons jouw stem van 22 mei t/m 6 juni op www.rabobank.nl/noa.

Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch ook?

Hart voor de Achterhoek A4 2018