plaatje_scholderaanscholder2Vorden 2 september 2014 – Op woensdag 11 september wordt er in de kantine van de v.v. Vorden een bijeenkomst georganiseerd in het kader van ‘Scholder an Scholder’. Het besturen van een vereniging is leuk om te doen, maar ook een tijdrovende en inspannende bezigheid. Clubs hebben allemaal hun eigen uitdagingen. Maar wat voor de ene vereniging een nieuwe uitdaging is, kan voor de ander bekend terrein zijn.

Het project ‘Scholder an Scholder’ wil clubs en bestuurders in de Achterhoek in contact brengen met elkaar om zo ervaringen en verhalen te delen. De belangrijkste doelstelling is door samenwerking een vitaal Achterhoeks sportlandschap te ontwikkelen met sterke en toekomstbestendige voetbalverenigingen die zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid nemen voor hun rol in de samenleving. De KNVB heeft in het kader van dit project een coördinator aangesteld en hij begeleidt verenigingen in dit project die hier belangstelling voor hebben.

Een aantal maanden geleden hebben wij als bestuur dhr. Robert Steenbreke van de KNVB uitgenodigd en met hem een aantal thema’s te bespreken welke op dit moment leven bij onze club. Het bestuur heeft naar aanleiding van dit gesprek besloten om in eerste instantie de aandacht te vestigen op het thema ‘een veilig sportklimaat creëren’. Vandaar dat wij op woensdag 11 september 2014 een bijeenkomst organiseren in onze kantine met Robert Steenbreke om twee onderwerpen die wij uitgekozen hebben om in het komende seizoen meer aandacht aan te besteden, te behandelen: ‘Positief coachen en weerbaarheid scheidsrechters’ en ‘hoe betrekken wij nog meer vrijwilligers bij de club’. Van 20.00 uur tot 21.00 uur is het eerste onderwerp aan de beurt en van 21.00 tot 22.00 uur wordt het 2e onderwerp besproken. Betrokken leden, vrijwilligers, commissieleden en scheidsrechters worden hiervoor uitgenodigd, maar bent u ook geinteresseerd dan bent u op woensdag 11 september om 20.00 uur van harte welkom!

Voetbalverenigingen als motor voor slim verbinden | Achterhoek in beweging

achterhoekinbeweging.nl