logo vorden app

Donderdag 20 november 2014 – Gisterenavond is er tijdens de algemene ledenvergadering afscheid genomen van de aftredende bestuursleden Jan Hulshof en Renze Kuitert.

Jan Hulshof heeft 15 jaar in het bestuur gezeten en altijd de accommodatie&kantine in zijn portefeuille gehad. Renze Kuitert heeft in 2008 de functie van secretaris overgenomen van Edwin Meijer en nam gisterenavond na 6 ‘dienstjaren’ afscheid terwijl vanaf 2010 ook ‘communicatie’ onder zijn verantwoording viel. Voor beide heren droeg het bestuur twee opvolgers voor, Renz Cornegoor en Ilse Oldenhave, en zij werden door de ledenvergadering benoemd voor een periode van 3 jaar.

In een extra nieuwsitem op deze website (zie homepage) wordt stil gestaan bij de huldiging van Jan Hulshof als erelid. Renze Kuitert heeft 6 jaar de functie van secretaris uitgevoerd en in die jaren tevens een roerige en intensieve bestuursperiode mee gemaakt, waarbij hij naast zijn ‘dagelijkse’ werkzaamheden vanuit zijn functie ook als bestuurslid bezig is geweest met o.a. de privatisering, de samenwerking met Sociï, de overgang van het clubblad de Tackle naar de Presentatiegids en de lancering van de nieuwe website. Voorzitter William van der Veen bedankte namens het bestuur en de algemene ledenvergadering Renze voor zijn bewezen diensten bij v.v. Vorden en gaf hem een persoonlijk cadeau en natuurlijk een bos bloemen.

Tijdens de ledenvergadering gaf het bestuur een positieve presentatie van de 7 onderwerpen zoals deze door het bestuur is benoemd. Allereerst werd bekend gemaakt dat het boekjaar 2013-2014 met nagenoeg het begrote winstbedrag is afgesloten. De balans laat na het eerste volledige seizoen sinds de komst van de Stichting Beheer Sport Vorden een positief eigen vermogen zien, voldoende liquiditeit en een zeer laag crediteurensaldo. Ook gaf Kees Jansen middels een thermometer de tussenstand weer halverwege het seizoen 2014-2015 ten opzichte van de begroting. In de vorm van de kleuren groen, oranje en rood en enkele smiley’s werd op een heldere wijze weergegeven waar de knelpunten, de aandachtspunten en de positieve punten te zien zijn. De kascommissie bestaande uit Ab Velhorst jr. en Jeroen Oonk adviseerde dan ook, na inzage te hebben gekregen van de gehele boekhouding, de ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen. Ab Velhorst jr. benoemde nog extra de inspanningen van Kees Jansen als bestuurslid financiële zaken, Peter Gombert als ledenadministrateur en André Schröer als boekhouder voor de vele inspanningen die wordt verricht om het financieel allemaal in orde te krijgen.

In het vervolg van de ledenvergadering werden ook de onderwerpen voetbalzaken, communicatie&PR, kantine, vrijwilligerszaken, sponsoring en accommodatie behandeld, waarin de positieve prestaties van de diverse elftallen, de presentatiegids, het oppimpen van de kantine (as. zaterdag!) het vrijwilligersbeleid,  de vier B’s rondom sponsoring (binnenhalen, binden, behouden, borgen) en de plannen om met de accommodatie van ‘buiten naar binnen’ te gaan werken, extra aandacht kregen.

Ondanks de tegenvallende opkomst was het al met al een positieve avond waarin duidelijk werd dat de toekomst van onze club er prima uit ziet!

ilse en renz renze