beleidsplan 2016-2019

Vorden 27 januari 2016 – In 2011 heeft de vereniging het beleidsplan ‘Zo doen wij dat bij v.v. Vorden’ gepresenteerd, met daarin als belangrijkste onderwerpen de gedragsregels, de groei van de jeugdafdeling en de exploitatie van het Sportpark en de privatisering hiervan. De jaren zijn verstreken en de omstandigheden en samenstelling van het bestuur gewijzigd. Vandaar dat afgelopen jaar het nieuwe bestuur het plan heeft opgevat om samen met de commissies en de leden een nieuw beleidsplan op te zetten voor de periode tot aan ons jubileum in 2019. Wij willen graag via speciale thema-avonden samen met de leden, commissies en vrijwilligers goede discussies, ideeën en ‘brainstorm’-momenten delen om uiteindelijk te komen tot een beleidsplan dat tijdens de ledenvergadering in juni 2016 zal worden gepresenteerd.

Er zullen vijf thema-avonden worden georganiseerd met de onderwerpen ‘Horeca&Facilitair’, ‘Accommodatie’, ‘Jeugd- en Seniorenvoetbal’, ‘Marketing&Sponsoring’ en ‘Evenementen’. Tijdens deze avonden worden alle leden, waaronder natuurlijk ook de betreffende commissies, maar ook vrijwilligers, ouders van jeugdleden en donateurs uitgenodigd om samen met het betreffende bestuurslid te brainstormen, te discussiëren en plannen op te zetten wat betreft het onderwerp voor de komende drie jaar.

‘Gaat het dan niet goed, of moeten wij het met z’n allen ineens helemaal anders doen’, zou een vraag kunnen zijn als u leest en verneemt dat er een beleidsplan moet komen voor de komende periode. Nee, zeker niet! Ook tijdens de afgelopen vier ledenvergaderingen in 2014 en 2015 hebben wij mee kunnen delen dat wij zowel sportief als organisatorisch en met nog steeds stijgende ledenaantallen  tevreden zijn over de ontwikkeling van onze club. Maar er zijn altijd verbeterpunten en nieuwe ideeën en tevens veranderen ook de omstandigheden en zijn er externe ontwikkelingen die je er toe dwingen om hierop te anticiperen.  Het bestuur wil dan ook voor de komende periode graag samen met u de kaders en richtlijnen bepalen, doelstellingen benoemen en de bijbehorende plannen opstellen om deze de komende drie jaar uit te voeren.

In de laatste twee jaar zijn er op verschillende deelgebieden reeds plannen gemaakt en doelstellingen gehanteerd. Zo is afgelopen zomer het plan gelanceerd om ons jeugdkader een kwalitatieve injectie te geven en de continuïteit te waarborgen door de komst van een trainerscoördinator en extra ‘train-de-trainer avonden’ en is er op het gebied van de accommodatie samen met de Stichting Sport Beheer Vorden een meerjaren (15!) onderhoudsplan opgezet van waaruit jaarlijks wordt gehandeld. Deze plannen, richtlijnen hebben hun waarde al bewezen en worden natuurlijk geïntegreerd in het nieuwe beleidsplan.

Het bestuur heeft er zin in om  gezamenlijk de ideeën en wensen&eisen te delen, gezamenlijk de thema-avonden te beleven en zodoende met alle leden, donateurs, vrijwilligers en ouders van jeugdleden een beleidsplan op te stellen voor de komende drie jaar : ‘Op naar de 90!’

Bestuur v.v. Vorden