Vorden 12 februari 2017 – De v.v. Vorden doet dit seizoen mee aan een pilot van de KNVB om de digitale wedstrijdformulieren via Sportlink te vervangen door een APP. Vorden 4 en Vorden JO15-1 zitten beide in deze pilot die vanaf oktober is gestart. In het zaalvoetbal is deze nieuwe wijze van wedstrijd- en uitslagregistratie al volledig door gevoerd en binnenkort, als de pilot succesvol wordt afgerond, zal ook in het veldvoetbal deze wijze van registreren worden ingevoerd. Tevens is de KNVB bezig om een volgende stap te maken met de voetbalapp voor leden van de KNVB. De huidige ‘voetbal.nl app’ is aan vervanging toe en zal met een geheel eigentijdse ‘look&feel’ op de markt gebracht worden met nog meer specifieke clubgegevens en -kenmerken. Bij v.v. Vorden is het bestuur begonnen met het werken ‘in de cloud’. Met het gebruik van Office 365 is een eerste stap gemaakt met algemene mailadressen en een volgende stap zal zijn het centraal digitaliseren van documenten.

Vanaf afgelopen zomer heeft het bestuur Office 365 in gebruik genomen en na een paar ‘pilotmaanden’ is sinds de winterstop voor alle bestuursleden een nieuw algemeen mailadres in gebruik genomen. Met Office 365 is het mogelijk om via internet overal waar je verbinding hebt en met diverse device’s (smartphone, tablet, laptop, PC enz.) de diverse applicatie zoals Word, Excel, Outlook enz. te gebruiken. De doelstelling van het bestuur met deze nieuwe automatiseringsslag is om versnippering van documenten en communicatie in het algemeen tegen te gaan en te streven naar één centraal opslagpunt van diverse documenten. Ten tweede wordt met het gebruik van algemene mailadressen de wisseling van functionarissen vergemakkelijkt, want de mailbox wordt gewoon overgedragen. De mailadressen die sinds kort gebruikt worden zijn:

voorzitter@vvvorden.nl – Marc van der Linden voorzitter

secretariaat@vvvorden.nl – Oscar Rondeel secretaris

finance@vvvorden.nl – Kees Jansen financieen

horeca@vvvorden.nl – Renz Cornegoor horeca&Facilitair

jeugd@vvvorden.nl – Rien Wabeke jeugdvoorzitter

accommodatie@vvvorden.nl – Johan Verstege accommodatie en Stiching SBV

sponsor@vvvorden.nl – Hans Boers  Sponsoring

U kunt vanaf nu dus deze mailadressen gebruiken bij interne communicatie en wij zullen ook voor de externe partijen (KNVB, andere verenigingen, partners enz.enz.) zo snel mogelijk deze nieuwe adressen bekend maken.

De volgende stap zal zijn om ook de documenten centraal op te slaan in Office 365. Wij zijn sinds een paar maand begonnen met de notulen, de ABL-lijst, de diverse excelbestanden, draaiboeken enz. te archiveren via Office 365 en dit zal het komende jaar verder uitgebreid worden om zodoende de meest gebruikte en noodzakelijke documenten, die nu nog veelal locaal bij vrijwilligers op een PC of laptop staan, centraal te archiveren.