bestuurskamer

Vorden 15 november 2016 – Volgende week woensdag 23 november staat de Algemene Ledenvergadering van v.v. Vorden op de agenda. Alle leden van 18 jaar en ouder en de ouders/verzorgers van de leden tot 18 jaar zijn hierbij uitgenodigd. Mocht u via de mail geen uitnodiging (kunnen) ontvangen dan kunt u dit nieuwsitem als zodanig beschouwen. Op de agenda staat o.a. de bestuursverkiezing waarbij de bestuursleden Kees Jansen, Marc van der Linden en Johan Verstege aftredend zijn, maar wel herkiesbaar. Ilse Oldenhave heeft besloten te stoppen als bestuurslid en zal dus aftreden als secretaris en het bestuur draagt Oscar Rondeel voor als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering aanmelden.

agenda-ledenvergadering-23-november-2016

notulen-extraledenvergadering-28-06-2016