logo vorden app

Maandag 10 november 2014 – Vanavond, op woensdag 19 november,  houdt de v.v. Vorden haar algemene ledenvergadering en alle leden van 18 jaar en ouder zijn hiervoor uitgenodigd. De aanwezigheid van de leden wordt zeer op prijs gesteld om samen met het bestuur de huidige situatie van de vereniging te bespreken.

 

Bij het onderdeel ‘bestuursverkiezing’ zal stil gestaan worden bij het afscheid van Jan Hulshof en Renze Kuitert als respectievelijk bestuurslid ‘accomodatie & kantine’ en secretaris. Wij hopen dan ook dat de leden gehoor geven aan de uitnodiging om vanavond de ledenvergadering te bezoeken zodat er met elkaar op passende wijze aandacht gegeven wordt aan het afscheid van beide bestuursleden.

In de uitnodiging staat de agenda vermeld en tevens kunt u hieronder de notulen van de halfjaarlijkse ledenvergadering terug vinden en de notulen van de vorige algemene ledenvergadering in november 2013.

uitnodiging ledenvergadering 19 november 2014

notulen ledervergadering 2013

notulen extraledenvergadering 25-06-2014