ledenvergadering2

Vorden 2 december 2016 – Vorige week woensdag was er bij v.v. Vorden de Algemene Ledenvergadering van 2016 (najaar). Tijdens deze halfjaarlijkse ALV is het seizoen 2015-2016 definitief afgesloten en heeft de vergadering het advies van de kascommissie, in de personen van Rob Groot Wassink en Arend Verbeek, om het bestuur decharge te verlenen overgenomen. Een ander onderdeel van de ALV was de bestuursverkiezing, waarbij na 2 jaar afscheid werd genomen van onze secretaris Ilse Oldenhave.

Zowel Kees Jansen (2013), Johan Verstege (2013) als Marc van der Linden (2004) hadden hun termijn van 3 jaar als bestuurslid er op zitten en waren dus aftredend, maar alle drie herkiesbaar. De drie bestuursleden werden dan ook herkozen, waarbij aangetekend dient te worden dat Johan Verstege heeft aangegeven zijn bestuurstermijn met 1 jaar te verlengen. Aftredend en niet herkiesbaar was Ilse Oldenhave die in de afgelopen 2 jaar de functie van secretaris heeft uitgevoerd. Ilse werd door voorzitter Marc van der Linden bedankt voor haar inzet, kostbare tijd en energie die zij in de club heeft gestoken en bestuurslid Hans Boers gaf haar voor haar bewezen diensten een fraaie bos bloemen en een dinerbon. Het bestuur stelde hierna Oscar Rondeel voor als vervanger van Ilse Oldenhave en de Ledenvergadering ging hier unaniem mee akkoord. Oscar is in het verleden actief geweest binnen de Wim Kuijpercommissie als secretaris en tevens is hij dit seizoen ook leider van de JO19-1.

Na de pauze was er ruimte voor enkele ‘algemene onderwerpen’, waarbij zowel de korte als de lange termijn van de status van onze velden (kwalitatief en kwantitatief) een onderwerp van gesprek was. Als onderdeel van deze discussie werd er een werkgroep in het leven geroepen, onder leiding van de bestuursleden Kees Jansen en Rien Wabeke, die als opdracht krijgt om in het komende half jaar een advies uit te brengen over het oplossen van het tekort aan speel- en trainingsvelden bij onze club. Tevens was er ruimte tijdens de rondvraag om overige zaken die spelen binnen de club aandacht te geven. Na afloop werd er nog even nagepraat en ging uiteindelijk de vaste groep leden met een tevreden gevoel over de huidige stand van zaken van v.v. Vorden, zowel sportief, organisatorisch als financieel, naar huis.

bestuurskamer