Tijden veranderen, ook in het voetbal. Waar de KNVB decennia lang als een starre conservatieve bond te boek stond waar niet of nauwelijks veranderingen door werden gevoerd, en je dus als voetballer altijd wist dat er op zondagmiddag om 14.30 uur werd gevoetbald, de voorbereiding altijd 1 augustus begon en de competitie in het 1e weekend van september en er in december, januari en februari de winterstop werd ingepland, lijkt het erop dat deze organisatie de laatste jaren helemaal ’21-Century’ is en juist ‘draagkracht creeërt’, luistert naar de achterban, ‘klantgericht’ werkt en een transitie door maakt van ‘Aanbod- naar Vraag gericht’. Zo is er ‘vrijdagavond voetbal’ met 35 plussers, worden samenwerkingen met verenigingen in alle vormen ondersteunt, wordt er bij de jeugd halverwege het seizoen weer een nieuwe competitie opgezet, mag er om 14.00 uur worden afgetrapt of op zaterdagavond,  zijn er competities van 14 ploegen ipv 12 gevormd,  is er na vele jaren afgestapt van de ‘twee geboortejaren-indeling’ bij de jeugd en worden er elftallen per geboortejaar gevormd en …… is de speeldagenkalender drastisch aangepakt. Er wordt nu door gevoetbald t/m eind mei (heerlijk!), pas eind september gestart met de competitie en is er niet of nauwelijks sprake van een winterstop. Dit houdt in dat er volgende weekend (1 en 2 februari) alweer wordt gevoetbald en alle (jeugd)competities weer gaan starten in de vorm van de voorjaarscompetitie. Voor een vereniging als v.v. Vorden, samen met de overige 2836 verenigingen in Nederland,  ook een flinke verandering in de organisatie, maar we mogen anno 2020 constateren dat de club zich tot nu toe keurig aanpast aan  deze veranderingen.

Want de club is er weer helemaal klaar voor om volgende week met 21 jeugdteams, 6 senioren, een 45+ team en de Mini F weer te starten met de voorjaarscompetitie. Tenues liggen weer klaar in de lockers, coachjassen zijn weer keurig gerangschikt, warming-up shirts, trainingspakken en biddons liggen weer klaar om gebruikt te worden. Was-, Rij-, Bar-, Zaterdagdienst-  en Schoonmaakschema’s, zijn weer opgesteld van 1 februari t/m 23 mei en leiders en trainers zijn samen met de wedstrijdsecretariaten alweer bezig met het verzetten van wedstrijden, want naast de ingeplande vrije weekenden (carnaval, pasen, voorjaarsvakantie) is er ook nog een ‘open dag’ voor de middelbare scholen gepland precies op de zaterdag dat er weer gevoetbald dient te worden. Elftallen zijn allemaal alweer druk aan het trainen, jeugdteams zijn actief geweest in de zaalcompetitie en diverse commissies zijn vanaf half januari alweer aan het vergaderen en overleggen geslagen.

Bij al deze voorbereidingen, schema’s en functies zijn natuurlijk vrijwilligers nodig en dienen diverse werkzaamheden door leden, ouders, supporters en overige vrijwilligers uitgevoerd te worden. Wij zijn als verenigingen dan ook zeer content met al die ouders die vrijwillig willen rijden naar uitwedstrijden, 76 (!) leiders, trainers en coaches wie onze 28 junioren- en seniorenteams willen begeleiden, 14 commissieleden van de TJC en Senioren wie organisatorisch alles regelen en coördineren bij de jeugd, 18 scheidsrechters wie alle 148 thuiswedstrijden in de komende vier maand willen fluiten, 21 vrijwillige ouders wie iedere maandagavond de kantine, bestuurskamer en hal in groepen van 3 willen schoonmaken, de elftallen wie per toerbeurt op donderdagavond de kleedkamers schoon maken, de 42 vrijwillige ouders die per team onze vaste groep met 16 kantinemedewerksters willen helpen met de zaterdagbardiensten, de 8 zaterdagcoördinatoren wie op de competitiezaterdagen op de ochtend en middag alles rondom de wedstrijden regelen en onze beide wedstrijdsecretariaten die wekelijks zorgen voor de juiste en volledige wedstrijdschema’s.

Het staat haaks op de vele verhalen uit den lande, waar telkens maar weer naar voren komt dat er een tekort is aan vrijwilligers, kinderen een hele zaterdag op het Sportpark worden gedropt dat min of meer als een soort ‘buitenschoolse opvang’ dient te fungeren, er onvoldoende ouders bereid zijn te rijden met uitwedstrijden en dat er voor vele (jeugd)teams geen trainers te vinden zijn. Natuurlijk heeft v.v. Vorden ook nog enkele vacatures (nieuwe wedstrijdsecretaris bij jeugd vanaf 1-7-2020, trainer/coach bij het 3e elftal, scheidsrechtercoördinator bij de TJC)  en vinden er ieder half jaar mutaties plaats als vrijwilligers besluiten te stoppen, maar al met al zijn wij zeer content met de invulling van onze organisatie.

Wij willen bij deze dan ook al onze vrijwilligers bij alle voetbalactiviteiten binnen onze vereniging van harte bedanken en iedereen heel veel plezier en succes wensen met de start van de voorjaarscompetitie 2019-2020!

Bestuur, senioren- en TJC commissie v.v. Vorden