Drie vikingers van het eerste uur hebben afgelopen zaterdag afscheid genomen van de Wikee de Vikingcommissie. Joanne Zelle, Wilco klein Nengerman en Harry Oosterink zijn 25 jaar lang mede het gezicht geweest van het jaarlijkse evenement aan het einde van het seizoen bij de v.v. Vorden, dat al die jaren regionale bekendheid genoot. Het toernooi dat door Wilco klein Nengerman en Kees Jansen in 1997 voor de eerste keer als ‘Wikee’ (WIlco en KEes) werd georganiseerd en bestaat uit een toernooi op halve velden afgesloten met een grootste feestavond in de tent, heeft naast Wilco ook altijd Harry Oosterink in de commissie gekend. Harry was altijd verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat en zorgde er samen met Wilco voor dat het gehele voetbalonderdeel uitstekend verliep. Joanne Zelle is vanaf het begin betrokken geweest bij de Wikee-commissie en was altijd verantwoordelijk voor de facilitaire zaken en natuurlijk haar persoonlijke en opbeurende ‘touch’ aan de feestgangers aan het einde van de avond. Ook heeft haar echtgenoot Dick Zelle al jarenlang de munten verkocht vanuit de Wikee-keet, alwaar ook Joanne overdag veel te vinden was. Wij willen hierbij Wilco, Joanne en Harry ontzettende bedanken voor al hun tijd, energie en inzet voor onze vereniging met het fantastische toernooi en evenement, WIkee de Viking!