In de afgelopen week zijn de definitieve contouren van het nieuwe kunstgrasveld, het pannaveld en de verbetering van veld 2 nog meer zichtbaar geworden en stevenen wij af op de eindfase van het project. Afgelopen zaterdag is de laatste hand gelegd aan de ballenvangers en heeft de vaste groep vrijwilligers nu ook het net hierin gehangen. Tevens is er afgelopen zaterdag door een groep van 25 vrijwilligers een begin gemaakt met het leggen van de tegels op het evenementenplein (55 bij 20). Het leunhekwerk, de ballenvangers tussen veld 2 en het kunstgrasveld en het gehele hekwerk rondom veld 2 is nu ook nagenoeg klaar en krijgt door de aannemer deze week de ‘finishing touch’. Op de vriendinnendag op 24 april as zal het kunstgrasveld voor de eerste keer gebruikt gaan worden en wordt er vanaf dat moment twee weken op gespeeld en getraind om het goed ‘in te lopen’. Volgende week houden wij u weer op de hoogte van de laatste loodjes en hopen de komende twee zaterdag weer op vele vrijwilligers zoals dit de laatste 8 weken constant het geval is geweest!

Bekijk onderstaande foto’s van afgelopen zaterdag en ga naar de site van Johan Bolink voor een volledig overzicht van de werkzaamheden afgelopen week.