De jaarlijkse vrijwilligersavond bij v.v. Vorden heeft vorig seizoen geen doorgang gevonden i.v.m. Corona-maatregelen en ook dit seizoen waren er geen mogelijkheden in de maanden maart en april om dit evenement te organiseren. Het bestuur van v.v. Vorden heeft door de versoepelende maatregelen echter besloten om het alsnog dit seizoen te organiseren en wel op zaterdag 10 juli as. Deze vrijwilligersavond, die van 17.00 tot 21.00 uur zal duren, zal gecombineerd worden met de trekking van de verloting rondom de verkoop van m2 kunstgras. Eindelijk kunnen wij dan de vele vrijwilligers (trainers, leiders, Jeugd-Senioren- en Sponsorcommissieleden, Kantine-evenementenmedewerk(st)ers, schoonmaakploeg, dinsdagploeg, veldploeg, Media&PR, SBS-Vorden enz. enz.) met hun partner en vrijwilligers rondom het kunstgrasproject bedanken voor hun inzet in dit bijzondere, vreemde en moeilijke afgelopen seizoen. Tevens kunnen wij dan eindelijk weer een gezellig evenement organiseren op ons vernieuwde Sportpark en prachtige prijzen verloten onder de vele kopers van een m2 kunstgras. Alle vrijwilligers, inclusief de vrijwilligers rondom het kunstgrasproject, krijgen de komende dagen/week via een app ook nog een persoonlijke uitnodiging, maar kunnen zich ook via dit document (uitnodiging vrijwilligers verloting 2021) aanmelden voor deze avond.