In de afgelopen maand is het definitieve plan om te komen tot een kunstgrasveld, inclusief een pannaveldje, goed gekeurd en zal dit 1 februari gaan starten. Hiervoor dienen echter vele werkzaamheden door de vereniging zelf opgepakt moeten worden, die behoren tot de voorbereidingen voor de aanleg van het veld. Aangezien ook het 2e veld wordt voorzien van een omheining is er al vanaf het eerste weekend in december flink aangepakt door vele vrijwilligers, want de omheining van veld 2 en 3 is verdwenen, alle ballenvangers van veld 2 en 3 zijn reeds gedemonteerd en afgevoerd, het hekwerk langs het zwembad is verdwenen en achter veld 2 en 3 is een hele strook vlak gemaakt. De eerste drie zaterdagen van december waren er telkens een man of 10 aan het werk en kregen wij eveneens hulp van diverse bedrijven en personen die om niet de club een handje wilden helpen. Gisteren was het helemaal een drukte van belang, want met maar liefst 30 vrijwilligers is er o.a. door de spelers van het 1e, de JO19-1 en 45+ flink gestraat, afgebroken, opgeruimd enz. enz. Volgens de beide ‘opzichters’ Johan Verstege en Wilbert de Leeuw, lopen we keurig op schema en hebben vooral deze week enorme ‘meters’ gemaakt. Binnenkort verschijnt er een oproep op deze site om ook in Januari een aantal dagen mee te helpen met de voorbereidingen op de aanleg van het kunstgras. Tijdens de uitvoering van het project in februari-maart dienen de leden, vrijwilligers en supporters ook nog een aantal keren flink te helpen met o.a. het bestraten rondom veld 2 en 3.