Beste leden of ouders/verzorgers van jeugdleden van V.V. Vorden,

Ondanks het gegeven dat de laatste algemene ledenvergadering niet is doorgegaan vanwege de bekende redenen hebben wij als bestuur geprobeerd jullie via de website en de sociale media op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van onze club. Toch hebben we gemeend om voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van 29 juni een contactmoment in te lassen om jullie bij te praten over de financiële situatie evenals de geplande verbouwing/renovatie van onze accommodatie, het zogenaamde “Masterplan B”.  Tevens willen we op deze bijeenkomst, vanwege het wegvallen van de laatste nieuwjaarsreceptie, aandacht besteden aan de jubilarissen. Wij willen jullie dan ook uitnodigen om op woensdag 30 maart om 20:00 uur aanwezig te zijn bij “De Ark”. Graag tot dan!

Namens het bestuur van v.v. Vorden