Het seizoen 2019-2020 zit er al weer voor een kwart op en daarom is het tijd voor een update vanuit het bestuur. Na het prachtige jubileumweekend, de drie ‘bekerweekenden’ in september zijn alle teams nu alweer vier of vijf wedstrijden onderweg en werken wij nu toe naar de winterstop, welke na het laatste speelweekend van 2019 op 7-8 december zal beginnen. Ook in de bestuurskamer is er het nodige gebeurd in de afgelopen vijf maanden, sinds wij in mei voor het laatst via deze rubriek u op de hoogte hebben gehouden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging. Klik op ‘lees meer’ om de nieuwsfeiten over sponsoring, jeugd, selectie, accommodatie en evenementen te bekijken.

Selectie

Na 8 jaar Michel Feukkink als trainer te hebben gehad is dit seizoen Manfred Graven als hoofdtrainer bij v.v. Vorden verantwoordelijk voor het 1e elftal. De voorbereiding was vooral gericht op het leren kennen van de groep, het samenstellen van de nieuwe achterhoede na het vertrek van Stefan Eggink en natuurlijk het klaarstomen voor de competitie. De trainingen liepen direct prettig en goed, Manfred heeft met zijn oefenstof, zijn manier van trainen, zijn benadering en zijn coaching al snel een goede indruk gemaakt en ook de samenwerking met zijn staf verliep al snel als vertrouwd. De resultaten in de oefen- en bekerwedstrijden waren echter moeizaam en af en toe ook teleurstellend dus van een geslaagde voorbereiding was allerminst sprake, al had men in Noordwijk met het trainingskamp deze voorbereidingsperiode wel goed afgesloten. Inmiddels is het 1e elftal 5 wedstrijden onderweg, heeft het 8 punten behaald, staat het in het gewenste linker-rijtje en is er sprake van een goede oplossing in de achterhoede na het vertrek van Stefan. Wij wensen Manfred alle succes en plezier bij het 1e team, hebben alle vertrouwen in de mogelijkheden van dit team en houden u verder op de hoogte tijdens de winterstop met de tweede update van het bestuur dit seizoen.

Bij het 2e elftal is Luc Feukkink samen met Marc Rouwen begonnen aan zijn 2e seizoen. Nadat vorig seizoen het kampioenschap op 2 punten is gemist en in de nacompetitie de halve finale in de verlenging werd verloren tegen VDZ, wil het team van Luc ook dit jaar weer mee doen met de top 3 in de res. 3e klas. Middels de doorstroming vanuit de jeugd en de mogelijkheden om vanuit een groep van 51 spelers te komen tot twee groepen van 17 (1e en 2e) heeft Luc enkele wijzigingen doorgevoerd in zijn team en de start is met 7 uit 4 en een 5e plaats naar behoren. Wij wensen ook Luc heel veel succes en plezier en vinden het mooi om te zien dat de beleving, betrokkenheid en voetbalspirit in de gehele selectie, met maar liefst 34 spelers, groot genoeg is om ook met het 2e elftal optimaal te presteren.

Bij het 3e elftal zijn wij op zoek naar een trainer voor de donderdagavond en de coaching op zondagmorgen. Het elftal, met 15 spelers die fanatiek en gedreven meer prestatief dan recreatief willen spelen, doet het uitstekend en staat met 7 uit 3 op een gedeelde 2e plaats.

Sponsoring

De sponsorcommissie met Joris Jansen van den Berg als verantwoordelijk bestuurslid heeft in de afgelopen periode twee belangrijke contracten verlengd. Allereerst doet het ons zeer deugd om mee te kunnen delen dat het hoofdsponsorschap met BSV (Barendsen Staaltechniek Vorden) met maar liefst drie jaar is verlengd! Afgelopen zondag werd het contract met directeur Henri Barendsen, voorafgaand op de prachtige thuiswedstrijd van Vorden tegen Quick, ondertekend en liet hij weten dat BSV zeer in haar nopjes is met de samenwerking met de club en met de uitstraling van het 1e elftal en de uitingen op en rond het Sportpark. Wij zijn als bestuur ook zeer content met deze verlenging van het contract en waarderen het zeer dat er vertrouwen en betrokkenheid uitstraalt in de duur van drie seizoenen.

Ook het contract met onze jeugd hoofdsponsor, Europlanit, is verlengd en ook hier heeft directeur Wouter Siemens aangegeven graag de komende seizoenen de naam van zijn bedrijf wil verbinden met de allerjongsten elftallen van onze vereniging. Europlanit is reeds sinds 2010 jeugd hoofdsponsor en alle teams van de JO13, JO11, JO10, JO9 en JO8 spelen met de naam van dit bedrijf op hun borst.

Accommodatie

De voetbalvereniging Vorden is sinds begin 2018 druk bezig met plannen om het Sportpark uit te breiden met een extra veld of met een kunstgrasveld. Vanuit de werkgroep ‘Velden tekort Training Vorden’ is een rapport uitgebracht aan het bestuur met de bevindingen, metingen, mening en voorstellen rondom de oplossing van het veldentekort. Van daaruit is het bestuur in 2017 begonnen met een driesporenbeleid om te komen tot een oplossing. Allereerst hebben wij volop mee gedaan met het project ‘VO-Vorden’ (nieuw- of verbouw VMBO Beeckland (nu Kompaan)) en zijn wij vertegenwoordigd door Kees Jansen en Dick Wesselink in de ‘Tandemgroep’ van het project, samen met o.a. 4xV, de dorpsraad, basisscholen, bewonerscommissies en de sporthal. Deze ‘Tandemgroep’ heeft in april/mei een adviesrapport uitgebracht richting de projectgroep en het college. Afgelopen september hebben deze laatste twee instanties een definitief adviesrapport ingediend om de gemeenteraad op 31 oktober te laten besluiten over een plan om nieuwbouw van de school en sporthal te plegen aan de Almenseweg. Tevens is in dit plan opgenomen om de buitensportactiviteiten (het buiten gymmen en sporten) te laten plaats vinden op het Sportpark ‘t Grote Veld en niet een extra buiten sportveld aan te leggen bij de school. Inmiddels heeft de raad, tijdens de altijd aan een raadsvergadering voorafgaande commissievergadering, aan de ‘Tandemgroep’ gevraagd om een plan B op te stellen, maar daarin zal ook de buitensportactiviteiten plaats vinden op ons Sportpark. De gemeente (lees college en raad) kan zich vinden in het voorstel over de buitensport en heeft een substantieel bedrag meegenomen in de begroting van het project VO-Vorden voor de aanleg van kunstgras voor de buitensportactiviteiten van de school.

Op 31 oktober is de raadsvergadering waarin besloten wordt of de optie (nieuwbouw school en sporthal) en de locatie (Almenseweg) en het voorstel over de buitensport zal worden goed gekeurd. Een spannend moment voor de vereniging, waarbij duidelijk gaat worden of wij verder kunnen gaan met onze plannen op ons Sportpark.

Het 2e spoor betreft de evaluatie van de privatisering in 2014 van alle buitensportaccommodaties in de gemeente Bronckhorst. Het college heeft er op aangedrongen om deze evaluatie uit te voeren en is medio 2018 hiermee een samenwerking aangegaan met een onafhankelijk bureau, Pim Mullierstichting, en vier afgevaardigden van de 13 buitensportaccommodaties, waaronder Wim Enzerink vanuit Vorden. Het rapport, met daarin de voor v.v. Vorden belangrijke  onderwerpen  ‘veldentekort’ en ‘gewijzigde ledenaantallen (meer dus) t.a.v. de inschatting in 2014’, zal de komende maand worden ingeleverd en aangeboden aan het college. Voor v.v. Vorden wederom een spannend moment, aangezien er eventueel hieruit gevolgen kunnen ontstaan ten aanzien van de oplossing richting het veldentekort.

Het 3e spoor zijn de activiteiten van onze vereniging als ‘Open Club’. Het Sportpark breder inzetten dan alleen voetbal, maar ook ouderen laten bewegen, sporters met een beperking, scholen, samenwerking met andere verenigingen enz.enz. is de visie die wij hebben als bestuur van de voetbalvereniging Vorden. Samen met diverse andere vereniging rondom ons Sportpark en binnen de gemeenschap Vorden zijn wij bezig om dit te realiseren en hebben de laatste twee jaar hier ook al resultaten in behaald.

Jeugdafdeling

In het afgelopen drie kwart jaar hebben wij als TJC en bestuur te maken gekregen met een evenredig groot aantal mutaties in het kader. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij niet op het gewenste tijdstip (mei) alle trainersposities bij de diverse jeugdelftallen hebben kunnen in vullen. Michiel Barink, Dion Kruip en Peter Jansen zijn om verschillende reden gestopt als jeugdtrainer en Willem Lichtenberg is aan het einde van het vorige seizoen gestopt als TJC-coördinator. Voor de overige TJC-leden en het bestuur een flinke klus om alle posities weer bezet te krijgen en vanuit onze gedachtengang en visie om zoveel mogelijk jeugdtrainers vanuit de club zelf naar voren te schuiven, te ondersteunen en op te leiden is het ons gelukt om de diverse elftallen bezet te krijgen. Stijn Wentink, met door de week ondersteuning van Manfred Graven, op de JO19-1, Ruud van der Linden, Niels Rondeel en Dennis Spiegelenberg op de JO17-1, Bram Oplaat en Hugo van Ditshuizen op de JO15-1 en Bo Waasdorp en André Garritsen op de JO13-1. Hans Wullink, met behulp van Daan Westerveld en René Nijenhuis op de JO19-2, Eddy Berendsen en Rob Oplaat op de JO17-2, Udo Heij en een speler uit de selectie de JO15-2, Mark Zelle en Hendriks en enkele ouders op de JO15-3, Dennis Wentink op de JO13-2 en Richard Meijer, Michail Hulleman en Marcel Horstink bij de JO13-3. Bij de meiden en de JO11-10-9 en 8 waren eind mei de namen al bekend en zodoende is het plaatje, weliswaar later dan gewenst, voor dit seizoen toch weer rond gekomen. Binnen de TJC zijn de vacante plekken opgevuld door Rob Oplaat, trainerscoördinator , en Michiel Barink, JO19-JO17 coördinator, zodat zij samen met jeugdvoorzitter Martin Leegstra en coördinatoren Annemieke Breukelaar, Andre Garritsen, Bert Huetink en Barbara Wullink (samen met Robin Verstege) de TJC weer volledig kunnen laten functioneren. Tenslotte dienden wij een oplossing te vinden voor de invulling van een ‘woensdagmiddagtrainer’, omdat Peter hier dus na 15 jaar (!) mee is gestopt. Uiteindelijk zijn wij eind september rond gekomen met Han Piels, afkomstig uit Lendt en eigenaar van ZSports (https://www.zportz.nl/) en hij vult voor ons de zo belangrijke functie in van de individuele woensdagmiddagtraining voor pupillen tussen 5 en 11 jaar.

Wij zijn zeer content met de oplossingen en personen die wij uiteindelijk bereid hebben gevonden om onze jeugdelftallen te trainen en kijken terug op een hectische, maar ook constructieve periode waarin weer werd bewezen dat door samenwerking, overleg, in oplossingen denken en elkaar ondersteunen er veel bereikt kan worden. Wij wensen alle trainers, assistent trainers, coaches en leiders heel veel plezier en succes en dat er samen met de TJC maar sprake mag zijn van een goed lopend seizoen.

Website en elftalfoto’s

Normaal gesproken is er altijd sprake van een presentatiegids, maar door de komst van het plaatjesalbum in dit jubileumjaar hebben wij dit in 2018 en 2019 dus anders vorm gegeven. Wij willen echter natuurlijk wel de elftalfoto’s up-to-date hebben en daarmee ook de teampagina’s op de website en vandaar dat in de maand september Johan Bolink alle teams op de gevoelige plaat heeft gelegd en de website bij alle teams nu voorzien is van een elftalfoto. De Webredactie is nu in samenwerking met de TJC-coördinatoren druk bezig om de namen volledig te krijgen en de verwachting is dat eind oktober (nu al voor 75% gereed) alles compleet is.

Roosters

Binnen de vereniging zijn er vele roosters in omloop, omdat diverse werkzaamheden en uitvoerende zaken een repeterend karakter hebben en dus gepland dienen te worden. Zo is er een schema/rooster voor het trainen, scheidsrechters, schoonmaken, evenementen en kantinediensten. De meeste roosters worden intern binnen de commissies (Seniorencommissie, TJC, Kantinecommissie) geregeld en een aantal staan ook op de website ter inzage. Het schoonmaken van de kleedkamers door de diverse elftallen op donderdagavond bijvoorbeeld, het trainingsschema met de kleedkamer en veld-indeling en het schoonmaken van de kantine op maandagavond. Scrol helemaal naar beneden op onze website en klik onderaan op roosters.

Bestuur

Het bestuur bestaat sinds 2015 uit vijf personen en op dit moment zijn dit Marc van der Linden, Kees Jansen, Oscar Rondeel, Joris Jansen van den Berg en Martin Leegstra. Tijdens de laatste ledenvergadering hebben wij aangegeven dat wij graag uit willen breiden naar 7 bestuursleden, omwille van de diverse extra werkzaamheden en verantwoordelijkheden (o.a. Sportpark) die op ons bordje zijn gekomen. Op dit moment hebben wij Wilbert de Leeuw bereid gevonden om als 6e bestuurslid te fungeren met als portefuille ‘accommodatie’ en zijn wij druk bezig met de 7e persoon als ‘algemeen bestuurslid’. Wij verwachten dat beide personen tijdens de ledenvergadering op woensdag 27 november voorgedragen gaan worden en ons bestuur zodoende gaan versterken.

Evenementen

Voor de komende periode staat ‘Arkanoice’ (vrijdag 1 november), de sponsoravond (20 november), de Algemene Ledenvergadering (27 november) en de Spare-Ribeavond voor senioren en JO/MO19 teams op 12 december op de planning.

Bestuur v.v. Vorden

Wilbert de Leeuw, Joris Jansen van den Berg, Oscar Rondeel, Martin Leegstra

Kees Jansen, Marc van der Linden