Wij hebben op dit moment twee vacatures voor de TJC, zowel een coördinator voor de JO11 en voor de JO9 (en Mini F). Klik hieronder voor de uitleg en de vacature. Heb je interesse voor deze functie, neem dan contact op met onze jeugdvoorzitter Martin Leegstra (zie website – organisatie).

Profiel Jeugdcoördinator JO11 of JO9 (incl. Mini F)

Voetbalvereniging Vorden heeft ruim 550 leden, waarvan meer dan 60% jeugdlid is. De vereniging heeft op dit moment 21 jeugdteams en de Technische Jeugd Commissie (TJC) vormt samen met de Jeugd Activiteiten Commissie (JAC), de wedstrijdsecretaris, secretaris jeugdzaken en jeugdvoorzitter de jeugdafdeling. Zij zorgen dat ieder jeugdlid op zijn eigen niveau kan spelen en plezier beleeft aan het voetballen en bieden ook activiteiten aan die om het voetbal heen wordt georganiseerd.

De TJC bestaat uit 5 jeugdcoördinatoren, een trainers-, een keepers en een scheidsrechters-coördinator. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de ‘voetbalzaken’ en uitvoering van het Technisch beleid van de Mini-F t/m de JO19 en de meidenteams. De TJC is binnen dit kader verantwoordelijk voor het aanstellen en benoemen van de jeugdtrainers, voor het samenstellen van de teams en tevens het bewaken van de technische uitgangspunten.

Welke taken horen bij de Jeugdcoördinator:

 • Coördineert organisatorische zaken binnen zijn afdeling. Bij betrokkenheid van teams van een andere afdeling overleggen met de betreffende coördinator
 • Draagt zorg dat teams gecompleteerd worden met spelers uit andere teams indien er onvoldoende spelers aanwezig zijn. Bij betrokkenheid van teams van een andere afdeling overleggen met de betreffende coördinator
 • Maakt de samenstelling en competitie-indeling van de teams voor het nieuwe seizoen
 • Draagt zorg dat ieder team bij de start van het nieuwe seizoen is voorzien van een leider/trainer
 • Woont circa 1 keer per 2 maanden de vergadering bij van de technische jeugdcommissie (TJC)
 • Verzorgt de correspondentie naar leiders en spelers van zijn afdeling.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor leiders/trainers/ouders binnen zijn afdeling
 • Overlegt minimaal 2 keer per jaar met leiders en trainers van zijn afdeling.
 • Is beschikbaar om circa 8 keer per jaar op zaterdagochtend/middag de rol van gastheer op zich te nemen

Waarom is dit wat voor jou?

 • Je vind het leuk om bezig te zijn met technische jeugdzaken
 • Je hebt enige ervaring met voetbaltechnische zaken
 • Je hebt geen vaste wekelijkse terugkerende taken

Heb je interesse of wil je nadere informatie of ken je iemand die geschikt is neem dan contact op met Martin Leegstra (06-38333103 of jeugd@vvvorden.nl) of iemand van de jeugdafdeling.