Gisterenavond, tijdens de vrijwilligersavond ter afsluiting van het seizoen 2020-2021, heeft tevens de trekking plaats gevonden van de m2 kunstgras verkoopactie. Aan iedere verkochte m2 was een lotnummer verbonden en deze lotnummers staan hieronder in het betreffende document vermeld. In totaal waren er 95 prijzen beschikbaar gesteld door diverse sponsoren en aan deze prijzen is gisterenavond door trekking een lotnummer gekoppeld. Deze prijzen staan in het andere document vermeld met daaraan gekoppeld het betreffende lotnummer. Dus kijkt u eerst in het eerste document en zoek uw naam terug met daaraan het betreffende nummer(s). Tenslotte zoekt u in het tweede document of uw nummer(s) gekoppeld is aan één van de prijzen.

Tot aan gisterenavond was er voor 93.900 euro verkocht aan vierkante meters en ter afsluiting van de verloting werd er nog een veiling gehouden van één van de cornervlaggen en één van de beide penaltystippen. De veiling bracht uiteindelijk een prachtig bedrag op 7.100 euro (!) en zodoende is het totale bedrag 101.000 euro geworden. Een geweldig resultaat en een groot compliment en bedankje richting de organisatoren en vooral de kopers van de m2!

Klik hieronder op de beide documenten om te kijken welke lotnummers u heeft en welke lotnummers zijn gekoppeld aan een prijs. Valt een prijs op een lotnummer waaraan een elftal, team, familie, bedrijf of groep mensen is gekoppeld dan zal de contactpersoon van deze groep zelf moeten bepalen om via bijvoorbeeld trekking of onderlinge afspraak de prijs te verdelen aan een persoon.

Klik op dit document om te bekijken welke lotnummers aan uw naam zijn gekoppeld: A. lotnummres donateurs final 10 juli

Klik op dit document om te bekijken welke lotnummers aan een prijs zijn gekoppeld : B. lotnrs deel I m2 actie

De prijzen kunnen worden opgehaald op dinsdagavond in de kantine van v.v. Vorden tussen 19.00 en 20.00 uur op 13, 20 en 27 juli.