Deze week zullen de uitnodigingen de deur uit gaan voor de receptie van het 90-jarig jubileum op vrijdag 30 augustus, waarmee wij de aanwezigheid van de omliggende verenigingen, verenigingen uit de 2e klasse I, Vordense verenigingen, sponsoren, relaties, ereleden, leden van verdienste, oud trainers en oud bestuursleden zeer op prijs zullen stellen.  Alle spelende en niet spelende leden van 18 jaar en ouder zijn bij deze ook voor de receptie uitgenodigd. De receptie begint om 19.00 uur en onder leiding van ceremoniemeester Herman Vrielink zal het tot ongeveer 20.30 uur duren. De receptie zal dan overgaan in de reünie en de de reünisten zijn dus vanaf 20.30 uur van harte welkom en dit alles zal worden gehouden in de vernieuwde en opgeknapte kantine ‘De Ark’ dat in dit weekend uitgebreid zal worden met een grote tent.