Best lid en/of ouder/verzorger van een jeugdlid van V.V. Vorden,

Het zijn bizarre tijden en er zullen niet veel mensen zijn die niet persoonlijk, zakelijk of op een andere wijze geraakt worden door de gevolgen van het COVID-19 virus. Ook een club als voetbalvereniging Vorden heeft te maken met deze ontwikkelingen en ondervindt de gevolgen van de Corona-crisis met het stop zetten van de competitie, het op slot moeten doen van het Sportpark en bijvoorbeeld ook geen vergaderingen, bijeenkomsten en een ALV mogen en kunnen organiseren. Maar ondanks dat de eerder geplande ledenvergadering niet door kon gaan, vinden wij het belangrijk (en is het inmiddels ook weer mogelijk) om toch nog dit seizoen met jullie de diverse zaken op een rij te zetten. Daartoe nodigen we jullie uit voor de ALV op 9 juli om 20:00 uur in “De Ark”.

Ook als voetbalclub krijgen wij rake klappen, daarin staan we uiteraard niet alleen. Het zag er nog zo mooi uit aan het begin van dit jaar, maar inmiddels zijn de inkomsten flink ingehaald door de kosten. Ondanks deze terugval hebben wij als bestuur er alle vertrouwen in dat we hier doorheen zullen komen. Wij zullen als gehele club dan echter, meer dan ooit tevoren, de schouders er onder moeten zetten.

De avond van 9 juli wordt een spannende avond! Op dezelfde avond als de geplande ledenvergadering zal de Gemeenteraad namelijk een definitieve beslissing nemen over de toewijzing van de ca. €300.000,= ten behoeve van een kunstgrasveld. Zelfs dan zijn we er nog niet, want naast de extra kosten zal er ook een begin gemaakt moeten worden met de renovatie van het clubgebouw. Over het genereren van de extra gelden en de hiervoor te nemen initiatieven zal op 16 juli (20:00 uur, locatie “De Ark”) een extra avond worden belegd.

Wij hopen jullie derhalve in grote getale te verwelkomen op één of beide data. Klik hier voor de agenda.

Omdat wij de bekende regels in acht nemen willen we voor beide data graag weten of je aanwezig zult zijn.

Graag dus vooraf aanmelding via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

Namens het bestuur van V.V. Vorden,

Voetbal Vereniging Vorden // Secretaris

E-mail: secretariaat@vvvorden.nl  // Telefoon: 06-51384671