Precies 75 jaar geleden werd in de eerste week van April 1945  de plaats Vorden en de gehele Achterhoek/Liemers bevrijd van de Duitse bezetting. Vorden kreeg op 1 april aan het einde van de middag door enkele verkenningstroepen van de 2e Canadese divisie de bevrijders voor het eerst te zien. Op 2 april kwam de voorhoede van deze divisie in zijn geheel vanuit Hengelo Gld naar Vorden en bevrijdde ons Achterhoekse dorp definitief van de Duitsers. Terwijl vanaf 29 maart de voortgang van de bevrijding van de Achterhoek voor deze Canadese divisie via Doetinchem en Hengelo Gld redelijk voorspoedig was verlopen, stokte echter de enorme stroom aan manschappen, materieel en vervoersmiddelen in Vorden op 2 april. Er braken namelijk flinke gevechten uit in Leesten en Warnsveld en ook de tegenstand van de Duitsers in Almen (Twentekanaal) en Laren was zeer heftig. De voortgang werd gestopt en daarom moest er dus in allerijl rondom Vorden een noodkamp opgebouwd worden voor zo’n 10.000 militairen, en werden er rondom Kasteel Vorden in zo’n straal van 1 á 2 km op diverse plaatsen in weilanden, in het bos en op en langs zandwegen tentenkampen, gaarkeukens, voorraadopslagen enz. gerealiseerd. Het voetbalveld van v.v. Vorden lag destijds aan de Veldslag/Waarleweg en dus middenin het ‘canadese dorp’ en werd van 3 t/m 7 april compleet omgeploegd en vernield door tanks, jeeps, manschappen en artilleriegeschut. Toen op 6 april de horde ‘Laren’ door de bevrijders was genomen kon de 2e divisie van het Canadese leger weer verder opstomen over de Almenseweg via Almen en Laren richting Holten. Vorden werd bevrijd achter gelaten, maar de schade aan de straten, weilanden, bospaden en weilanden was enorm. Ook het voetbalveld van v.v. Vorden was totaal vernield en onbruikbaar en in deze zware en moeilijke periode een extra uitdaging voor het toenmalige bestuur.

 

Terwijl Vorden 1 in juni 1944 nog kampioen was geworden in de 2e klas GVB, had de KNVB destijds voor het seizoen 1944-1945 helemaal geen competitie uitgeschreven. Het maatschappelijke leven lag volledig stil omdat vanaf de operatie ‘Market Garden’ (de slag om Arnhem) begin september 1944 ons land stap voor stap bevrijd werd, maar in dezelfde maanden t/m mei 1945 te maken kreeg met het verlies van de geallieerden in Arnhem. De gevolgen zoals de bijbehorende evacuatie van de gehele frontlinie (Betuwe) naar de Veluwe en Oost en Noord Nederland, de hongerwinter in West Nederland, de laatste stuiptrekkingen van de duitsers en de bijbehorende verschrikkelijke represailles en bombardementen op steden en dorpen in de duitse grensstreek, waren zodanig dat van een ‘normaal’ functionerende maatschappij allang geen sprake meer was. De voetbalvereniging Vorden functioneerde dan ook totaal niet meer in dat seizoen, want een ieder had wel andere zaken aan haar hoofd dan een ‘potje voetbal’ of trainen. Na de bevrijding op 2 april 1945 en voor geheel Nederland op 5 mei, was het dan ook weer zaak om als bestuur van v.v. Vorden de boel op te pakken, ook al omdat de KNVB had aangekondigd om vanaf september 1945 weer een competitie uit te schrijven. En zodoende werden dus alle 85 (spelende) leden van v.v. Vorden uitgenodigd voor een speciale algemene ledenvergadering op 23 juli 1945 in Hotel Jansen (nu Hotel Bakker) onder leiding van voorzitter J. Lammers. In deze brief (zie hieronder) werd tevens vermeld of er een beroep gedaan mocht worden voor een vrije gift ten behoeve van het weer repareren en gereed maken van het voetbalveld, toen nog niet wetende dat zij uiteindelijk toch moesten kiezen voor een nieuw (nood)veld.

Op 23 juli 1945 werd de belangrijke ledenvergadering van v.v. Vorden in Hotel Jansen onder grote belangstelling gehouden Allereerst begon de voorzitter met een minuut stilte ter nagedachtenis aan twee overleden leden in de laatste oorlogsweken. Bert Smit, speler van Vorden 1, is op 21 maart 1945 verongelukt tijdens het bombardement in Doetinchem. Evert Jansen, eveneens spelend in Vorden 1 en tevens eigenaar van Hotel Jansen, is op 8 juli 1945 in het ziekenhuis in Zutphen overleden aan de gevolgen van de verwondingen van een ernstig ongeluk met een canadees legervoertuig in Vorden tijdens de eerste bevrijdingsdagen van april. Voorzitter Lammers opende daarna de vergadering met de mededeling dat hij het raadzaam vond om in deze nieuwe tijd ook te kiezen voor een nieuw bestuur. De aanwezige leden gingen hier echter totaal niet mee akkoord en drongen met klem aan dat dhr. J. Lammers, wie tijdens de laatste twee oorlogsjaren juist zoveel moeite had gedaan om de club maar bij elkaar en in de benen te houden, als voorzitter aan zou blijven. Het voorstel werd dan ook herroepen en het bestuur ging dus in dezelfde samenstelling verder en pakte het 2e belangrijke punt op deze avond, de accommodatie. Aangezien het veld aan de Veldslagweg totaal vernield was en het al eens genoemde sportpark aan de oude Zutphenseweg door de gemeente Vorden nog lang niet speelklaar was, werd uiteindelijk besloten om voor één seizoen uit te wijken naar een noodveld. Dit werd gevonden aan de schimmeldijk bij boerderij ‘t Garmel (Tjoonk) en met 75 gulden in de clubkas werd hier dus het seizoen 1945-1946 gespeeld met 2 elftallen en 1 jeugdelftal en liet de voetbalvereniging Vorden op deze wijze de oorlogsjaren en de bevrijding van Vorden in april 1945 definitief achter zich ….

Hieronder rechts een luchtfoto uit 1944 met daarop duidelijk te zien het voetbalveld aan de veldslagweg/waarleweg. Links van deze zwart-wit foto is de huidige situatie uitgebeeld.

Uitnodiging van de algemene bijzondere ledenvergadering in juli 1945  met  daarin  een  oproep  voor  een  financiële  bijdrage  :

Vorden 1 in het seizoen 1933-1934 met staand tweede van links Bert Smit, die in maart 1945 is verongelukt bij het bombardement in Doetinchem en staand vierde van links Evert Jansen, die in juli 1945 is overleden aan de gevolgen van een ernstig ongeluk met een canadees voertuig in de eerste dagen van april tijdens de bevrijding van Vorden.