De druk stond er op, want ondanks het vele werk dat in de laatste week van juni en eerste twee weken van juli was verricht, werd het na een ‘vrij kermisweekend’ toch wel krap in de planning van het Project ‘Omheining Hoofdveld’. Maar gisterenmorgen melden zich maar liefst 21 vrijwilligers om mee te helpen aan het bandjes plaatsen, zand wegvoeren, tegels klaar leggen, zand invegen dus ‘meters maken’. Afgelopen week waren ook al de gaten geboord, waar over twee weken de nieuwe omheiningspalen ingezet moeten gaan worden, waardoor gisterenmiddag om 14.00 uur de projectleider Johan Verstege met een tevreden blik vanaf het terras richting het hoofdveld kon kijken. ‘We zijn nu bijna helemaal rond en alle tegels, inclusief bandjes, zijn nu gelegd, op de laatste 25 meter en de ‘knipstukken’ na’, gaf hij al nippend aan een biertje aan. ‘En het was ook mooi dat de opkomst zo groot was deze zaterdag, want het is de meest arbeidsintensieve klus van het project en ik ben blij dat die 350 van de 375 meter aan bandjes er nu in liggen’. Het project gaat de komende vier weken richting oplevering en dat houdt in dat er zaterdag 6 augustus nog weer handjes nodig zijn alvorens de palen gezet gaan worden, de leunstangen bevestigd worden, de reclamebordenrails tenslotte eraan gemaakt worden en als klap op de vuurpijl er nog een kleine 100 stoeltjes rondom het hoofdveld (en tussen veld 2 en 3) geplaatst worden.