De komende weken worden er enkele belangrijke commissie- en raadsvergaderingen gehouden bij de gemeente Bronckhorst en zal er beslist worden over het collegevoorstel van het project ‘VO Vorden’ (Voortgezet Onderwijs Vorden) en het collegevoorstel over de perspectiefnota (2021-2024) met daarin de begroting van enkele belangrijke onderwerpen zoals binnensport, evaluatie privatisering en sociaal domein. Voor de voetbalvereniging en ons Sportpark ‘t Grote Veld in het algemeen wordt het erg interessant, aangezien wij zowel op de agenda staan als onderdeel van het VO Vorden als bij de perspectiefnota waarbij evaluatie Privatisering aan bod komt.

Bij het tot stand komen van het projectvoorstel voor VO Vorden heeft de v.v. Vorden, net als vele andere belangstellenden en belanghebbenden, een belangrijke rol gespeeld in de tandemgroep. v.v. Vorden heeft zich sterk gemaakt voor een duidelijke rol voor de buitensport. Binnen-activiteiten vinden plaats in de Sporthal en buitensportactiviteiten op ‘t Grote Veld en Zwembad. In het raadsvoorstel van september 2019 was dan ook een duidelijk onderdeel opgenomen in de begroting van VO Vorden, nl. 300.000 euro voor het realiseren van een kunstgrasveld voor sportactiviteiten (waaronder de gymlessen) op Sportpark ‘t Grote Veld. Tevens zou het Kompaan al vanaf het schooljaar 2020-2021 met haar nieuwe leerlijn ‘Sport&Gezondheid’ voor een aantal uren in de week gebruik maken van o.a. dit veld. Twee vliegen in één klap, want de noodzakelijk buitensportfaciliteit voor het Kompaan in de vorm van een kunstgrasveld wordt aangelegd op Sportpark ‘Grote Veld’, waarmee dus ook een oplossing geboden wordt voor het veldentekort van de voetbalclub.

Het collegevoorstel in september 2019 is destijds door de raadsvergadering ‘on hold’ gezet en dus niet goed gekeurd, want er zou eerst een onderzoek moeten komen naar locatie, nieuw- of verbouw en of er een reële verwachting gemaakt kon worden of de komende vijf á 10 jaar het aantal leerlingen van 400 gehaald kon worden. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en in maart aan het college voorgesteld en op alle drie vragen is een positief antwoord gegeven. Vandaar dat nu opnieuw een collegevoorstel over VO Vorden (nieuwe school, nieuwe sporthal. locatie Almensenweg en buitensportfaciliteit op ‘t Grote Veld)  naar de raad is gestuurd en hierover wordt dus donderdag 2 juli vergaderd en beslist.

Inmiddels was in februari 2020 ook het rapport ‘Evaluatie Privatisering’ gerealiseerd en aangeboden aan het college. Namens de 12 buitensportverenigingen heeft een speciale werkgroep met een extern bureau in opdracht van wethouder Blauw dit rapport opgesteld en maar liefst 8 aanbevelingen ingediend. Éen van deze acht punten was een compensatie voor het veldentekort dat bij 3 van de 12 clubs aanwezig was. Vorden komt 2 velden tekort (v.v. Vorden heeft volgens de normering van de KNVB, NOC/NSF en het bureau Pim Mullier 2 trainingsvelden en 3 wedstrijdvelden nodig) en ook PAX en Keijenburgse Boys kwamen tekort. Voor beide verenigingen uit Hengelo en Keijenborg is hiervoor een bedrag in de perspectiefnota opgenomen en voor v.v. Vorden is het bedrag van 300.000 euro vanuit het project VO Vorden overgenomen. Het is van belang dat een ieder, zowel het college, als de raad als de diverse fracties, duidelijk gemaakt wordt dat het een geïntegreerde oplossing en investering is. Met de komst van een kunstgrasveld wordt enerzijds in de behoefte van het VO Vorden aan een buitensportveld voorzien en anderzijds is het tevens de oplossing voor het veldentekort bij v.v. Vorden! De raadsvergadering van 9 juli staat geheel in het teken van de perspectiefnota.

Mochten de plannen worden goed gekeurd op 2 en 9 juli , dan dient er dus een kunstgrasveld aangelegd te worden op ons Sportpark. En hiervoor heeft onze speciale werkgroep ‘VVTT’ al reeds drie jaar geleden voorbereidend werk voor verricht. Zij hebben destijds (toen alles met de gemeente nog niet eens speelde) in opdracht van het bestuur een uitvoering intern onderzoek gedaan en enkele opties weer gegeven om het veldentekort (in het bijzonder trainingsveldentekort) op te lossen. Voorstellen van een speciale sporthal op de oefenhoek, tot een extra natuurveld achter het hoofdveld ter hoogte van de zandweg tot een kunstgrasveld, alles is voorbereid, uitgewerkt en uiteindelijk zelfs met prijzen er bij opgeleverd. Het plan rondom een kunstgrasveld hebben wij begin dit jaar (februari) opgepakt, toen v.v. Vorden van de gemeente te horen kreeg dat het college had besloten om 3 ton beschikbaar te stellen voor een kunstgrasveld voor de buitensport, lees Sportpark ‘t Grote Veld bij de v.v. Vorden. De VVTT is weer bij elkaar gaan zitten, heeft een plan ingediend om van het 3e veld uiteindelijk een kunstgrasveld te maken en deze zover mogelijk naar achteren en zover mogelijk naar de scheiding met het zwembad aan te leggen. (zie document hieronder). Mocht het collegevoorstel door de raad worden goed gekeurd, dan ontvangen wij dus 300.000 euro aan vergoeding maar dienen wij als vereniging nog zeker 1,5 ton erbij te krijgen uit eigen middelen. Ook moeten wij een antwoord zien te krijgen om over 10 jaar 100.000 euro beschikbaar te hebben om de toplaag van het kunstgrasveld te vervangen.

Een grote maar ook mooie uitdaging voor onze club, want met deze oplossing kunnen wij eindelijk ons Sportpark verrijken als een ‘Open Club’ en samenwerken met VMBO ‘het Kompaan’, kunnen wij eindelijk al onze leden en elftallen de garantie aanbieden van 40 weken lang, twee keer in de week trainingen (80 trainingen per jaar), hebben wij altijd de uitwijk naar het kunstgrasveld om in het weekend wedstrijden te spelen (ook bij slecht weer) en geeft het onze vereniging extra mogelijkheden om nog meer sportactiviteiten te organiseren, nog meer initiatieven te omarmen voor ‘beweging en sporten vanuit de gemeenschap Vorden’.

Wij zullen dus allemaal, van pupil tot senior, van 45 plusser tot G-teamlid, van bestuurslid tot trainer, van club van 50-lid tot TJC’er  en van jonge rechtsback van de JO9-2 tot volwassen linksbuiten bij de Dames 1 ons in moeten zetten voor het realiseren van dit ‘kunstgras-project’. Kom met ideeën, ondersteun de huidige plannen, maak een plan per team, leeftijdsgroep of vrienden/vriendinnengroep en enthousiasmeer ook je medeleden door mee te doen! We gaan voor dit project en we gaan voor het realiseren van de benodigde 1,5 ton. Lees het onderstaande document en help mee!

Lees het onderstaande document en help mee om deze weken de gemeenteraad te overtuigen met onze fraaie plannen!

Klik op de volgende link voor het pdf-document : Buitensport-bij-vvVorden-v1.0-2