Naast de vele shirt- , bord-, media- en kleding sponsoren, hebben wij bij v.v. Vorden ook te maken met sponsoring ‘In Natura’ . Regelmatig komt het voor dat er niet direct sprake is van ‘een-tweetje’ door middel van een financieel bedrag ten opzichte van een reclame-uiting, maar komt het voor dat een bedrijf middels een schenking de vereniging ondersteunt. Begin van dit jaar kregen wij als vereniging via een lid van onze club, Jan Golstein, het aanbod van een fraaie handpallettruc door Beekman Transport en Warehousing in Apeldoorn. Wij zijn dit bedrijf zeer erkentelijk voor deze fraaie geste en vooral de ‘dinsdagploeg’ en de ‘kantinecommissie’ heeft al veel plezier gehad van deze pallettruc. Voor meer informatie over deze sponsor uit Apeldoorn, ga naar de site