Afgelopen week is bij v.v. Vorden de ontijzeringsinstallatie geinstalleerd en in gebruik genomen. Sinds de laatste pomp is aangelegd in 2016 is het voor vele leden en vrijwilligers bij v.v. Vorden een doorn in het oog dat aan het begin van het seizoen telkens lijkt of de clubkleuren ‘geel-zwart’ veranderd zijn in ‘bruin-geel’, want door het vele ‘roestbruin’  in het grondwater wordt tijdens het sproeien het hekwerk, ballenvangers, doelen, vangnetten, dugouts en tribune aangetast met deze kleur. In een ‘klussenweekend’ wordt dan altijd door vele vrijwilligers alles schoon gemaakt, maar niet alles kan goed weg gewerkt worden en het werk is ook erg zwaar en pittig. Dus is er gekeken naar een definitieve oplossing en afgelopen winter heeft het bestuur samen met de Stichting BSV (Beheer Sport Vorden) besloten om hier een einde aan te maken en is er gekozen voor een ontijzeringsinstallatie. 

Na de verschillende mogelijkheden en/of onmogelijkheden is er voor gekozen om door de firma
Verheij uit Toldijk een ontijzeringssyteem te laten plaatsen. Het systeem haalt uit de met een diepte van 10 m. nieuw geslagen bron relatief schoon grondwater,
uit de bovenste grondwaterlaag.Dit grondwater wordt in een tank belucht en voorzien van extra zuurstof. Via een tweede tank wordt dit zuurstofrijke grondwater in onze bestaande diepere en grotere bron
gepompt. Dit zuurstofrijke water mengt zich dan met het ijzerrijke grondwater op ca. 25 meter diepte. Door dit mengen gaat de het ijzerrijke water gaat een chemische reactie aan met het ijzerrijke water.
Het ijzerrijke water gaat nu op 25 m. diepte oxyderen waardoor het ijzeroxyde zich hecht aan de zandkorrels en niet meer opgepompt kan worden.
De bedoeling hiermee is dat het ijzergehalte in het beregeningswater van ca. 12 mg/l teruggebracht wordt tot onder een waarde van onder de 3 mg/l. Aan het begin van komend seizoen hopen we te zien of dit dan ook gelukt is. De nieuwe installatie is onder het scorebord geplaatst en zal deze zomer door Willem Oldenhave nog van een bijpassende ombouw worden voorzien.