Voor velen is het huidige project ‘Kunstgrasveld’ bij v.v. Vorden gestart op zondag 18 oktober. Op deze zondag ging namelijk de ‘webshop’ live waarop je digitaal één of meerdere vierkante meters kon kopen voor het bedrag van 10 euro per m2. Het gehele proces om te komen tot een kunstgrasveld als oplossing voor het veldentekort is echter al enkele jaren geleden gestart. Voor ons als bestuur dus de hoogste tijd om ieder lid, donateur, club_van_50, sponsor, vrijwilliger of supporter even bij te praten over de huidige stand van zaken rondom het project. Vandaar dat deze week iedereen een mail heeft ontvangen met de 1e nieuwsbrief en de inhoud hiervan is hieronder terug te lezen.

Nieuwsbrief Project ‘Kunstgrasveld v.v. Vorden’– Nr.1

 Inleiding

Het zal u niet ontgaan zijn, maar wij zijn als v.v. Vorden volop bezig met het project ‘Kunstgrasveld v.v. Vorden’. Het project kent een lange voorgeschiedenis, maar officieel is het van start gegaan op het moment dat de Gemeenteraad van de Gemeente Bronckhorst begin juli tijdens de raadsvergadering het onderdeel ‘Buitensport’ in de perspectiefnota 2021-2024 goed heeft gekeurd. In deze eerste nieuwsbrief nemen wij u echter toch even mee naar het daadwerkelijke begin van dit project en dan met name de start van het issue ‘veldentekort’.

Geschiedenis ‘veldentekort’

 • In 2009 bestaat de vereniging 80 jaar en opent de vernieuwde accommodatie en is daarmee wat het aantal kleedkamers betreft klaar voor de komende 10 jaar waarin een groei wordt verwacht naar 500 leden. Men is in deze dagen ook in gesprek met de gemeente Bronckhorst over ‘Harmonisering van de huursom’ en de komst van een 4e
 • In 2013 is de ‘harmonisering’ over gegaan naar ‘privatisering’ en behoren de 3,5 velden tot de voetbalvereniging Vorden, of beter gezegd de Stichting Beheer Sport Vorden. De wens om te komen tot een 4e veld wordt door de Gemeente Bronckhorst afgewezen i.v.m. de verwachte krimp en daarmee gepaard gaande dalende lijn van het aantal leden
 • In 2015 is de oefenhoek vergroot en is het 2e veld verlicht, waardoor de v.v. Vorden op een alternatieve wijze (wedstrijdvelden gebruiken als trainingsvelden) toch alle elftallen volledig kan laten trainen en spelen.
 • Vanaf 2015 wordt er ook regelmatig getraind in Wichmond op de velden van Socïi omdat meidenteams inmiddels samen werken met deze club.
 • In 2017 benoemd het bestuur een speciale werkgroep ‘VVTT’ die als opdracht krijgt het veldentekort (wedstrijdvelden worden vaak afgekeurd) in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te dragen.
 • In 2018 geeft de ‘VVTT’ uitleg op de ledenvergadering over het veldentekort (1,5 veld) en mogelijke oplossingen als een 4e natuurgrasveld, een kunstgrasveld, vergroting van de oefenhoek tot een geheel veld of een overdekte speelhal.
 • In de winter van 2018-2019 krijg v.v. Vorden van de gemeente Bronckhorst te horen dat zij onderdeel zijn van een groot MFA-plan ‘in de buurt van het station Vorden’ waarop een school, sporthal, voetbalvelden en bibliotheek gevestigd dient te worden.
 • In september 2019 verkleint de nieuwe gemeenteraad het ‘MFA-plan’ uitsluitend tot de aanleg van een schoolgebouw en (eventueel) sporthal.
 • Sinds september 2019 zitten Kees Jansen en Dick Wesselink namens v.v. Vorden in de ‘tandemgroep’ van het project ‘VMBO ’t Kompaan’ en wordt het plan verwezenlijkt om een kunstgrasveld aan te leggen op het Sportpark dat eveneens gebruikt kan gaan worden door VMBO ’t Kompaan.
 • In juli 2020 wordt het plan ‘buitensport’ voor 2021-2024, met daarin de 3 ton financiering voor de aanleg van een kunstgrasveld, vanuit de gemeente Bronckhorst goed gekeurd.
 • In november 2020 geeft de raad definitief akkoord voor de financiering van het kunstgrasveld in het boekjaar 2021.

Huidige stand van zaken

Het bestuur heeft in september een speciale werkgroep in het leven geroepen met als opdracht een ‘leveringsopdracht’ op te stellen, offertes aan te vragen en beslissing te nemen welke leverancier/welke offerte gekozen wordt. Dit alles natuurlijk in overleg met het bestuur van de v.v. Vorden en het bestuur van de SBS Vorden. Marnix Schoppers (onafhankelijk), Johan Verstege (SBS Vorden) en Wilbert de Leeuw (bestuurslid accommodatie) hebben zitting genomen in deze werkgroep en hebben in oktober drie leveranciers aangeschreven en van alle drie ook een offerte ontvangen. Begin november heeft de werkgroep het bestuur (ene week) en de werkgroep ‘VVTT’ (andere week) geïnformeerd over de drie offertes, de vergelijkingen en ideeën. Daarna is er, naar aanleiding van de bevindingen en vragen van het bestuur en de beide werkgroepen, aan twee partijen nog een ‘tweede offerte’ opgevraagd en deze zijn intern besproken. In de eerste week van december zal er een definitieve keuze worden gemaakt over de opdracht en de betreffende leverancier.

Opdracht

De opdracht voor het project ‘kunstgrasveld’ betreft nu de volgende onderdelen:

 • Kunstgrasveld op de plek van het huidige 3e veld, maar dan 15 meter meer naar achteren en nog dichter tegen de grens van het zwembad aan.
 • LED-verlichting op het kunstgrasveld
 • Compleet hekwerk rondom het kunstgrasveld, inclusief toegangshekken, twee ballenvangers achter het doel en twee pupillen-ballenvangers aan de lange zijde tegen het 2e veld aan.
 • Ballenvangers aan de lange zijde (zwembad) en korte zijde (Hamelandweg)
 • Pannaveld van 16 bij 32 meter tussen het hoofdveld en het nieuwe kunstgrasveld
 • LED-verlichting op het kunstgrasveld
 • Hekwerk rondom het pannaveld en ballenvangers rondom 3 zijdes van het Pannaveld

Planning

De planning is om op maandag 1 februari te starten en de verwachting van de doorlooptijd is 8 á 9 weken. Om op deze datum te kunnen beginnen, dienen wij medio december te starten met de voorbereidingen, welke door vrijwilligers zelf kunnen worden gedaan:

 • Demonteren huidig hekwerk 3e veld en demonteren ballenvangers 3e veld

 Financiering

In het voorjaar van 2020 is het bestuur al bezig geweest met een plan om de financiering rond te krijgen. Samen met Gert Verbeek van Always Ahead is er nagedacht over een onlinemeid webshop om vierkante meters kunstgras (fictief) te verkopen. Gert heeft dit verder uitgedacht, uitgewerkt en in samenspraak met het bestuur van v.v. Vorden uiteindelijk in september ook gerealiseerd. Vanaf 19 oktober is deze website ‘live’ en nu, na 5 weken’ staat de teller al op 58.000 euro!

Op een speciale info-avond in augustus 2020 hebben wij eveneens ook nog vele andere ideeën besproken met diverse betrokken leden. Ook deze ideeën zullen in het 1e en 2e kwartaal van 2021 nog uitgewerkt worden. Met de huidige 3 ton van de gemeente, de opbrengst van de m2-actie en de garantie van de SBS Vorden hebben wij in ieder geval op dit moment dekking voor het gehele project.

Overige verbeteringen accommodatie

Aangezien wij (nu al) bezig gaan met graven, bouwen, verplaatsen enz. van de accommodatie is het ook verstandig om te bekijken of wij dit niet kunnen combineren met werkzaamheden die sowieso vanuit het oogpunt van accommodatiebeheer de komende jaren toch al op de planning staan. Daarom zijn wij als bestuur samen met de SBS Vorden bezig om in het eerste half jaar van 2020 ook enkele zaken op te pakken rondom het 2e en 1e veld en de oefenhoek.

Complimenten

Wij willen nu reeds onze complimenten geven en iedereen bedanken voor hun donaties t.b.v. het kunstgrasveld. Wij zitten nu op 58.000 euro en willen natuurlijk heel graag naar die ton toe. Gezien het succes vanuit de sponsoren, het enthousiasme bij de leden en de elftallen en de bereidwilligheid bij velen uit de gemeenschap Vorden, hebben wij hier alle vertrouwen in gaan wij hier absoluut voor!

Bestuur v.v. Vorden      – SBS-Vorden   – Werkgroep ‘Kunstgrasveld’    – Werkgroep VVTT

De nieuwsbrief is ook te lezen in pdf : Nieuwsbrief_Kunstgrasveld_nr1_2