Het is al een traditie van meer dan 25 jaar oud en wordt jaarlijks op de eerste zaterdag van het jaar georganiseerd, de ‘Flessenactie’ bij v.v. Vorden. Meer dan 250 jeugdleden gaan één keer per jaar langs alle deuren in de bebouwde kom van Vorden om statiegeldflessen op te halen. Heel bewust is destijds gekozen voor de eerste zaterdag na de feestdagen, zodat de mensen extra veel statiegeldflessen in huis hebben. De gehele actie duurt nog geen 2 uur, aangezien de wijken verdeeld worden onder de 23 teams met begeleiding. De laatste 10 jaar zijn Wilbert de Leeuw en Rene Nijenhuis verantwoordelijk voor de organisatie en zetten telkens weer het draaiboek op en bereiden de actie heel precies voor. Natuurlijk is er sprake van enige routine, maar de actie vraagt toch altijd een groot aantal uren voorbereiding. Zowel Wilbert als Rene hebben aangegeven graag het stokje te willen overdragen en zijn dus op zoek naar twee opvolgers. Heb je zin om dit te gaan doen en vind je het leuk om projectmatig en één keer per jaar iets te willen doen voor de club, meld je dan aan bij één van beide heren of doe een mail naar secretariaat@vvvorden.nl