Het is één van de eerste projecten rondom het ‘masterplan B’ dat reeds in de winterstop 2023-2024 gestalte dient te krijgen, naast de vele aanpassingen die reeds gedaan zijn op het gebied van energie en duurzaamheid: ‘De Milieustraat’. De enorme groei van de club heeft er ook voor gezorgd dat er op het gebied van facility, afval en opslag ruimte gecreëerd diende te worden. Rondom en achter de kantine werd het allemaal te krap en te klein en vandaar dat er een stuk grond is aangekocht van de stichting ‘Zwembad in de Dennen’ precies tussen het ‘Entreegebouw’ en de bungalow naast het zwembad en de voetbalvereniging. Op dit stuk aangekochte grond zijn tussen de ‘Kerst’ en ‘Oud&Nieuw’ de eerste werkzaamheden verricht en zijn de contouren van de nieuwe ‘Milieustraat’ zichtbaar geworden. Er dient nog een toegangshek aan de straatkant geplaatst te worden en tevens wordt er op de scheiding met het pad achter de kantine nog demontabele opslagcontainers geplaatst, waardoor ook de opslagruimte verruimd wordt. Uiteindelijk komen de diverse rol- en afvalcontainers in deze Milieustraat te staan en wordt het geheel afgewerkt met een doek. Dank aan de vrijwilligers wie in de laatste week van het jaar 2023 nog ff flink de handen uit de mouwen hebben gestoken!