Het voetbalseizoen zit er zo goed als op en we kunnen terugkijken op een mooi seizoen waar veel dingen, die ineens niet vanzelfsprekend waren, weer mogelijk waren. De drukbezochte wedstrijden, zowel bij de jeugd als de senioren, evenals allerlei evenementen tonen aan dat veel mensen de behoefte hebben om weer onder elkaar te zijn. Onze club is daarvoor natuurlijk een prima platform en de slogan “V.V. Vorden, niet zomaar een vereniging” is aldus geen loze kreet! Graag blikken wij met jullie op de algemene ledenvergadering van 29 juni terug op het afgelopen seizoen maar kijken tegelijkertijd naar de toekomst. De aanpassing van de huidige accommodatie bijvoorbeeld is een belangrijk speerpunt voor de komende tijd. Dit zal op deze avond echter kort aan de orde komen omdat hiervoor op 30 maart jongstleden al een bijzondere ledenvergadering was ingelast. Sindsdien zijn er al de nodige stappen gezet. Naast een aantal algemene zaken, zoals de financiële situatie, zal er tevens een uiteenzetting van de diverse ontwikkelingen in het voetballandschap op de agenda staan. De avond wordt afgesloten in een informele sfeer waarbij onder genot van een drankje de (persoonlijke) ervaringen nog eens kunnen worden uitgewisseld. Graag heten wij jullie van harte welkom in de accommodatie “De Ark” om 20:00 uur.