Vorige week woensdag heeft de halfjaarlijkse ledenvergadering plaats gevonden, met als belangrijkste onderwerp de financiële situatie van de verenging aan het einde van het seizoen 2021-2022 en het beoordelen van de begroting voor 2022-2023. Met een ietwat tegenvallende opkomst werd door de penningmeester / bestuurslid finance Kees Jansen de cijfers bekend gemaakt van het seizoen 2022-2023. Hij gebruikt hiervoor zijn standaard ‘template’ waarmee op een snelle, eenvoudige en goed te begrijpen wijze de geheel bijgewerkte cijfers t/m 30 juni inzichtelijk worden gemaakt. De opbrengsten bestaan uit Contributie, Kantine, Sponsoring, Evenementen en Voetbal/Overige opbrengsten. De kosten worden onderverdeeld in Accommodatie, Voetbal, Horeca, Evenementen en Overige/Algemene kosten. Ondanks de flink stijgende energieprijzen vanaf januari 2022, hebben wij als v.v. Vorden het seizoen 2022-2023 toch ‘in de plus’ af kunnen sluiten. Vooral de sponsoring en horeca hebben uiteindelijk meer opgebracht dan begroot en ondanks dat de daadwerkelijke cijfers nog in de officiële balans en V&W worden opgemaakt door André Schröer, kon Kees namens het bestuur de ledenvergadering informeren met een positief resultaat over het seizoen 2022-2023. Met een aantal aangepaste kostenposten (voetbal, accommodatie en horeca) en licht verhogende posten op het gebied van sponsoring en horeca is de begroting voor 2022-2023 met een verwacht positief resultaat gepresenteerd en door de leden akkoord bevonden.

Naast de financiële cijfers werd er ook nog stil gestaan bij de ontwikkelingen rondom de accommodatie, aangezien deze zomer de laatste drie onderdelen van Masterplan A gerealiseerd worden. Het kunstgrasproject is onder de noemer ‘Masterplan A’ uitgebreid met omheining veld 2, ondergrondse sproeiinstallatie, led-verlichting op kunstgras, panna-veld en oefenhoek en het aanleggen van het BSV-plein. Al deze onderdelen zijn in de zomer en najaar van 2021 opgeleverd en de drie overige onderdelen ‘Omheining Hoofdveld, Geluidswal achter kunstgrasveld en Herplanting bomen’ staan deze zomer op de planning. Met de omheining van het hoofdveld is de vereniging reeds halverwege en kunnen we de voortgang van dit project ook op deze site bekijken. De geluidswal en de herplanting staan de komende 2 maand op de rol. Voor de uitbreiding van de accommodatie en vooral het duurzaam en energiezuinig maken van de kantine en kleedkamers is het project ‘Masterplan B’ opgezet. Ook hierover zijn tijdens de ledenvergadering alle aanwezige leden geïnformeerd en kregen wij de tussenstand van de werkgroep ‘Accommodatie’ te horen. Voor de werkgroep ‘Financiën’, waarbij Joris Janssen van de Berg, als bestuurslid Sponsoring, de kartrekkersrol wil vervullen, zijn wij nog op zoek naar 4 á 5 vrijwilligers die zich in willen zetten voor de financiele kant van het project, inclusief acties en overige inkomstenbronnen.

Tenslotte werd er nog uitgebreid stil gestaan met de vernieuwingen van de competie-opzet, ook wel voetbalpiramide van de KNVB genoemd, bij de standaard-elftallen, maar ook 2e elftallen en hoogste juniorenteams (de zogenaamde A-categorie). In de komende twee seizoenen zullen er minder poules in de top van de piramide komen (hoofdklasse, 1e en 2e klasse) waardoor er meer clubs en verenigingen in de onderste klasses terechte komen (4e en 5e klas). De KNVB wil hiermee de piramide, die topzwaar is geworden door overgang van zondag naar zaterdag en opzeggen van prestatieelftallen in de onderste regionen, weer herstellen en een breed en groot fundament creëren en minder hoofd- , 1e- en 2e klassen. Voor het 1e elftal van v.v. Vorden houdt dit in dat er rekening gehouden moet worden met een versterkte degradatieregeling in de komende 2 seizoenen. Afgelopen vrijdag werd de indeling van Vorden 1 en 2 bekend gemaakt voor het nieuwe seizoen en vooral bij het 1e elftal zagen wij direct al de gevolgen van de vernieuwingen, want doordat ‘gaten’ in de gelderse klassen gevuld werden met clubs uit West en Zuid (NEC amateurs en Theole Tiel) is besloten om Vorden in te delen in de overijsselse 2e klasse.

Aan het einde van de vergadering kwam tijdens de rondvraag nog een discussie op gang over de kwaliteit, maar vooral het gebrek aan aantallen ballen bij vooral de JO13-JO15 elftallen. Uitgelegd is dat hiervoor een speciale procedure voor aanwezig is en dat trainers zich hiervoor altijd kunnen melden bij Rob Oplaat, bestuurslid Voetbalzaken. Juist in deze weken wordt toevallig alles weer aangevuld en zijn er diverse bestellingen geleverd door onze vaste leverancier.

We gaan met een goed gevoel de zomer in, nadat een (nog steeds) ‘licht corona-seizoen’ toch tot een goed einde is gebracht en met veel vertrouwen en een stabiele financiële situatie startten wij zo direct met ons 94e seizoen van v.v. Vorden!