Het gehele project was in mei al opgeleverd, maar van een officiële opening was door de corona-maatregelen nog geen sprake geweest. Afgelopen zondag was het dan zover en werd op gepaste wijze en in het bijzijn van de verantwoordelijke bestuurs- en commissieleden, de vele vrijwilligers, de professionele krachten/bedrijven en speciaal uitgenodigde gasten, het kunstgrasveld, het Pannaveld en het evenementenplein op symbolische wijze geopend. Vlak voor aanvang van de eerste thuiswedstrijd van het 1e elftal van v.v. Vorden werd er rond 13.00 uur door de slechte weersomstandigheden nog geïmproviseerd door onder de nog snel opgezette partytenten het openingswoord te houden. Een kwartier later gingen de gehele groep van 75 mensen naar de ingang van het Kunstgrasveld waar zowel een herinneringsbeeld werd onthuld als het veld officieel werd geopend.

Toen vier jaar geleden de gemeente de eerste plannen van een MFA (Multi Functionele Accommodatie) aan de Almenseweg bekend maakte, moest de voetbalvereniging Vorden alweer voor de vierde keer in de laatste 30 jaar tijd, energie en vooral veel inzet verrichten om dit plan voor te bereiden, te bespreken met diverse belanghebbenden, erop in te spelen en alternatieven te bedenken. Het plan ging uiteindelijk niet door en dus bleef er voor het bestuur niets anders over om toch op het Sportpark zelf te gaan zoeken naar uitbreiding van een vierde veld of kunstgras, want met de groei van 350 leden in 2004 naar 570 leden anno 2021 was de roep om extra velden over duidelijk.  Over één ding was iedereen het in ieder geval eens, zonder overheids(gemeente)steun zou het onmogelijk zijn om deze uit- of inbreiding te realiseren, ondanks dat de club zeker wel bereid was om ook eigen middelen in te brengen. Het plan, vanuit de tandemgroep gesteund, om het bedrag voor de aanleg van een sportveld bij de nieuwbouw van school ’t Kompaan aan de Almenseweg te besteden voor de aanleg van een kunstgrasveld bij v.v. Vorden werd uiteindelijk officieel ingediend bij de Gemeenteraad. Op deze wijze zou het de vereniging, naast de gymlessen van de school,  ook de gelegenheid bieden om er een “Open Sportpark’ van te maken en diverse andere sport- en beweegactiviteiten te kunnen organiseren. Dit plan, ook gesteund vanuit de gemeente zelf en in nauwe samenwerking met VMBO school ’t Kompaan, kreeg vorig jaar zomer groen licht vanuit de Gemeenteraad. Eindelijk kon er uitvoerend bezig gegaan worden en werd al die voorbereidende tijd, inzet en energie beloond.

En toen liet de vereniging zelf ‘eventjes’ van zich horen, want in slechts vier maanden tijd werd een bedrag van 100.000 euro opgehoest door de verkoop van online m2 kunstgras en daarna werd in drie maanden tijd (februari t/m april) het gehele project opgeleverd door vele uren zelfwerkzaamheid. Onder leiding van Johan Verstege en Wilbert de Leeuw is het project in deze drie maanden keurig volgens schema opgeleverd met door de week de verantwoordelijke aannemers en op dinsdag en zaterdag de vele vrijwilligers.

Afgelopen zondag werd het geheel geopend en naast het kunstgrasveld, de omheining om het 2e veld, de bestrating rondom en naast de velden, een nieuwe LED-lichtinstallatie op het 3e veld en de oefenhoek, een nieuwe oefenstrook en een  ondergrondse sproei-installatie op veld 1 en 2, werd er ook een heus evenementenplein opgeleverd. Aangezien besloten is om het 3e veld 15 meter meer naar achteren te verplaatsen en hier het kunstgrasveld neer te leggen, kwam er een strook van 60 meter bij 15 meter vrij om een plein te vormen. Dit plein gaf v.v. Vorden de gelegenheid om deze opening eveneens te gebruiken om stil te staan bij de gebeurtenissen in het laatste half jaar binnen onze club. In februari hebben wij afscheid moeten nemen van Henri Barendsen, eigenaar van BSV en tevens al 24 jaar hoofdsponsor van onze club. Het bedrijf BSV is inmiddels overgenomen door Wopereis in Doetinchem en zodoende verdween BSV niet alleen in de persoon van Henri, maar ook via de vele uitingen als reclameborden en objecten  op ons Sportpark. Aangezien wij ons profileren met een waar Buitensportpark is besloten om het plein om te vormen tot het BSV-plein waarin natuurlijk ook gerefereerd wordt aan het bedrijf BSV dat al vanaf 1974 als sponsor aanwezig is geweest. De drie jeugdleden en zoons van Henri, Jesse, Sem en Niek onthulden de prachtige boarding met de vele foto’s uit het verleden en de naam BSV-plein. Daarna onthulde Jacqueline Barendsen het herinneringsbeeld dat naast het aambeeld als symbool voor Barendsen Vorden ook de bekende betonpaaltjes met ijzeren omheining bevat als herinnering aan het Sportpark met deze typerende aanblik van 1969 tot 2017.

Het werd zodoende een gepaste en fraaie opening met zowel de vreugde over de prachtige uitbreiding van het Europlanit Buiten Sportpark Vorden, gerealiseerd door vele uren zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers als de herinnering aan de gebeurtenissen in het laatste half jaar binnen onze club. De officiële opening van het kunstgrasveld werd verricht door twee leden van de ‘dinsdagploeg’, namelijk Frank Veenendaal en Lammert Smeitink, die als vertegenwoordigers van alle vrijwilligers met een flinke schaar het lint door knipten en zodoende de spelers van het G-team en de meiden van het MO13 team de gelegenheid gaf het veld onder luid applaus te betreden. Na afloop van de overigens met 4-1 gewonnen wedstrijd van Vorden 1, werd het openingsfeest nog even doorgezet in de kantine met nog een aantal hele gezellige uurtjes met volkszanger Mike van Dijk en DJ Ti-Tom.