Met de plaatsing van een aantal demontabele containers welke netjes achter het gebouw bij het ballenhok tijdelijke geplaats worden, heeft niet alleen voetbalvereniging met ruim 600 leden een plezier, maar kunnen onder andere de VRTC wielerclub en  de school ’t kompaan haar materialen ordelijk opstaan voor degelijk gebruik. Zonder steun van een organisatie als De Werf is het voor een vereniging als vvVorden in de gemeente Bronckhorst ontzettend lastig om de buitensport betaalbaar te houden voor iedereen die de buitensport een warm hart toe draagt. Wij danken Kringloopwinkel De Werf aan de Enkweg 11 in Vorden voor de prachtige donatie van 3.150,– euro als bijdrage voor een van onze opslagcontainers.

We hebben onze plannen met betrekking tot renovatie, verduurzaming en een noodzakelijke uitbreiding van onze accommodatie opgesteld in een tweetal masterplannen. Masterplan B1 betreft aanpak aangaande beheersing en reductie van de energie en Masterplan B2 voor een duurzame en veilige omgeving waarbij we tevens graag op korte termijn onze milieu straat willen realiseren.

Het concrete verzoek is om de vereniging financieel te ondersteunen voor de uitvoering van een bepaald onderdeel van Masterplan B2,  de zogenaamde demontabele containers kunnen we nu invullen.  De noodzaak voor deze containers zit hem in het feit dat de vereniging op dit moment geen facilitaire ruimte heeft om spel & sportmaterialen voor diverse doelgroepen te bergen en dat het totale masterplan B2 helaas nog op zich laat wachten daar het gemeentelijk apparaat onvoldoende tot geen aandacht voor de (buiten)sport heeft. Voor de opslag van sport- en spelmaterialen heeft de vereniging op zeer korte termijn behoefte aan opslag ruimte op het sportcomplex zelf, u moet daarbij denken aan :

  • spelmaterialen voor ’t Kompaan (de school sport bij de vereniging in het voor- en najaar);
  • wielermaterialen voor VRTC (de ‘VRTC biedt wekelijk voor jongeren sportieve tour in de buitenlucht aan);
  • kleding-materialen voor de vvVorden (deze worden op dit moment in verschillende ruimtes in het dorp opgeslagen);
  • sport & spelmaterialen voor de jeugd en volwassen (idem, deze liggen nu in ruimtes die feitelijk voor EHBO of herstelruimte bedoeld zijn).

We hebben zelfstandig deze uitgebreide plannen, uitgewerkt door vrijwilligers, in een onvoorstelbaar lastig periode (corona en energiecrisis) als vereniging en bestuur. De plannen van onze vereniging dienen een warm hart toe gedragen te krijgen. Het is een plan voor ruim 600 leden, 140 sponsoren, 260 vrijwilligers en een veelvoud van supporters, donateurs en anderen die de vvVorden een warm hart toe dragen.  Daarnaast is het plan voor organisaties die met enige regelmaat gebruik maken van ons buitensportpark, dit zijn onder andere Scholengemeenschap ’t Kompaan, de Wielerclub VRTC en de hardloopvereniging. Het is een impuls en tevens een (betaalbare) continuïteit voor de buitensport en de leefbaarheid in deze regio.

Namens het bestuur en de leden, nogmaals hartelijk dank Kringloopwinkel De Werf

Kees Jansen & Dirk-Jan Wesselink