Vorige week zaterdag organiseerde het bestuur de jaarlijkse vrijwilligersavond en met ongeveer 70 deelnemers werd het een zeer gezellige en geslaagde avond. In zijn openingswoord gaf Dirk Jan aan dat ook in het huidige seizoen de voetbalvereniging Vorden wederom kan bogen op een enorm aantal vrijwilligers, die alles rondom de 31 elftallen, de accommodatie, de kantine, de sponsoring en het jeugd- en seniorenvoetbal bij onze club goed laten verlopen. Dit seizoen is onze huisfotograaf Johan Bolink, wie eveneens al jarenlang kantinediensten draait en ook in het onderhoud en beheer van de accommodatie zijn steentje bij draagt, gekozen tot Vrijwilliger van het Jaar. Een groot applaus viel hem ten deel van het bestuur van de v.v. Vorden en alle aanwezige vrijwilligers, waarbij duidelijk werd dat de inzet, de energie, maar vooral zijn positieve, nuchtere en bescheiden persoonlijkheid als zeer prettig en aangenaam wordt ervaren. De avond werd gevuld met een ‘wedstrijd’ tussen 10 teams waarbij blokgooien, ring werpen en blokkentoren bouwen tot de actieve spellen behoorden en tevens diende er nog 3 open kennisvragen of rebussen opgelost te worden. Uiteindelijk werd de groep met aanvoerder Andre Garritsen (zie foto hieronder)  de winnaar van deze avond en greep (letterlijk en figuurlijk) Herman Vrielink de gelegenheid aan om het bestuur bedanken, maar besefte in eerste instantie niet dat zijn groep als nummer laatst was geëindigd, wat overigens niets afdoet aan zijn lovende woorden over de organisatie.