Zoals al vele jaren het geval is, volgens mij vanaf dat de sporthal er vanaf 1976 staat, zal er dit jaar ook weer een onderling zaalvoetbaltoernooi georganiseerd worden voor alle pupillen en JO en MO15-junioren van v.v. Vorden. Het toernooi wordt s’morgens zowel in de grote- als in de kleine hal georganiseerd en wordt in de volksmond ook wel het ‘Jingle Bells-toernooi’ genoemd. Voor de JO- en MO15 junioren zal er s’middags een toernooi volgen in de grote hal en de aanvangstijden, teamindeling enz. zal allemaal door de TJC aan de betreffende leiders en coaches bekend worden gemaakt. Lees hieronder de extra informatie , maar zet in ieder geval op donderdag 29 december een groot kruis in je agenda, want dan kan er lekker gezaalvoetbald worden in Sporthal ‘t Jebbink in Vorden!

Voetbalvrienden,

Zoals jullie voor de coronatijd gewend waren, willen we het jaarafsluiten voor de jeugd met het Jingle Bells toernooi. Dit jaar wordt dit evenement gehouden op donderdag 29 december 2022.
Via de coördinatoren van de TJC is geïnventariseerd bij de teams wie er mee willen doen aan het Jingle Bells toernooi. Op basis van de opgave zullen we dan een indeling/schema maken voor de teams.
Heeft je vader of moeder je nog vergeten op te geven of ben je dit zelf vergeten, geen paniek opgeven kan nog steeds.
Voor de Mini tm O11 zoeken we nog ouders die een team willen begeleiden. Belangstellenden kunnen zich op de dag zelf melden bij de organisatie. De coördinatie/organisatie op de dag zelf is in handen bij: Tijmen Marskamp, Ties oplaat, Thijmen Huetink en Ruud vd Linden.

Namens de TJC wens ik iedereen fijne feestdagen en hopelijk tot donderdag
29 december.

Bert Huetink
TJC/Coördinator vv Vorden