Beste leden en ouders van jeugdleden,
Zoals jullie van ons gewend zijn vindt er in juni weer een bijeenkomst plaats in onze kantine “De Ark”.
Voorheen werd deze avond in juni weliswaar een Algemene Ledenvergadering genoemd maar deze naam willen we voorbehouden aan de bijeenkomsten in november, waar het afgelopen boekjaar wordt gepresenteerd evenals de bevindingen van de kascommissie. Daarnaast worden in november de actuele cijfers toegelicht en tevens, indien van toepassing, de mutaties in het bestuur.
Op 28 juni willen we jullie graag zo breed mogelijk informeren over de diverse zaken die binnen onze vereniging spelen. Dit betreffen onder andere de financiële vooruitzichten voor het seizoen 2023/2024, de geplande verbouwing en de verduurzaming van de accommodatie (Masterplan B), de nieuwe kleding maar natuurlijk ook voetbal gerelateerde zaken.
Uiteraard is er op deze avond ook gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen richting de bestuursleden. Overbodig om te stellen dat dit natuurlijk het gehele jaar mag.
Graag willen we je dan ook uitnodigen voor deze woensdagavond om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Indien je van plan bent om erbij te zijn dan verzoeken we je even een kort berichtje naar Oscar te sturen (zie onderstaand de contactgegevens).
Het bestuur van V.V. Vorden,
Ilse, Rob, Joris, Wilbert, Jeroen, Udo, Kees, Dirk Jan en Oscar