Afgelopen maand hebben alle leden en ouders van onze jeugdleden een uitnodiging ontvangen voor de ALV van afgelopen donderdag en tevens een ‘voorlopige’  uitnodiging voor de info/inloopavond/ledenvergadering  op donderdag 16 juli over het Kunstgras project. Afgelopen donderdag was namelijk ook de raadsvergadering van de Gemeente Bronckhorst over de begroting 2021-2024 en daarin werd het budget van 300.000 euro ten behoeve van het kunstgras, samen met de gehele begroting voor de binnen- en buitensportaccommodaties,  behandeld en goede gekeurd! Vandaar dat wij als v.v. Vorden en Stichting ‘Beheer Sport Vorden’ een start kunnen maken met het project ‘kunstgrasveld’ en de inloopavond op donderdag 16 juli dan ook door zal gaan. Er hebben zich inmiddels al een flink aantal leden opgegeven, maar wij willen hierbij nogmaals al onze leden en ouders van jeugdleden vragen om vanavond op ons Sportpark te komen, om in de kantine (inclusief corona-maatregelen) deze info-avond bij te wonen. Het gehele plan zal uit de doeken worden gedaan, de planning, de diverse fase’s, maar vooral de financiering want wij zullen met z’n allen op een actieve, creatieve en energieke wijze een flink deel van het budget bij elkaar moeten brengen. Ook zullen de plannen over ‘masterplan B’ uit de doeken worden gedaan en nemen wij u als bestuur mee met de plannen voor de update van de accommodatie voor de komende 15 jaar!

  

Het is allemaal begonnen met de opdracht van het bestuur in 2017 om als speciale werkgroep ‘VVTT’ (Voetbal Velden Training Tekort) duidelijk in kaart te brengen waar de schoen nu precies wringt binnen onze club. Wat is de behoefte van onze leden op het gebied van trainen en wedstrijden spelen en welke faciliteiten hebben wij daarvoor nodig. Mocht tijdens het uitvoeren van deze opdracht de werkgroep tot de conclusie komen dat er sprake zou zijn van een (training)veldentekort dan diende het ook direct meerdere opties aan te dragen om dit tekort op te lossen, zonder direct naar het financiële plaatje te kijken. Deze werkgroep heeft eind 2018 het bestuur het rapport overhandigd waarin duidelijk vermeld stond dat er sprake was van een veldentekort en dat het niet mogelijk is om alle spelende leden de evenzo gewenste als noodzakelijke 80 trainingen (40 weken 2 keer in de week) aan te bieden. In de jaargangen 2016, 2017 en 2018 kwamen wij op gemiddeldes tussen de 63 en 68 trainingen per elftal per jaar).

Vanaf dat moment (oktober 2018) is het bestuur verder gegaan met de constatering van de werkgroep en vooral het onderzoeken, met behulp van de VVTT, van de oplossingen. Er is gekeken naar de aanschaf van een bosperceel en omturnen tot natuurgrasveld achter het hoofdveld, tot het plaatsen van een sportzaal op de oefenhoek, tot het aanschaffen van landbouwperceel en aanleggen tot 1,5 natuurgrasveld tot het vergroten van de oefenhoek tot een geheel veld en daarmee het gedeeltelijk opheffen van de oude zutphenseweg enz. enz. Maar hoe meer er onderzocht werd, hoe meer er uitgerekend werd en hoe meer er over deze mogelijke oplossingen werd gesproken, hoe duidelijker het werd dat maar één oplossing reeël en haalbaar scheen te zijn, nl. het plaatsen van een kunstgrasveld op de plek van een huidig speelveld.

Inmiddels was het bestuur op gemeentelijk niveau ook bezig met twee projecten waarbij bovengenoemd probleem ook aan de orde kwam, namelijk het project ‘VO Vorden’ (Voortgezet Onderwijs Vorden) en Evaluatie Privatisering (in 2013 zijn de buitensportaccommodaties in Bronckhorst geprivatiseerd). Geheel 2019 zijn wij hier mee bezig geweest en in het afgelopen voorjaar van 2020 kwamen beide uiteindelijk tot elkaar en is er een bedrag van 300.000 euro op de begroting geplaatst ten behoeve van een kunstgrasveld op ons Sportpark waarmee het veldentekort van v.v. Vorden (gedeeltelijk) wordt opgelost en de VO Vorden een prima buitensportaccommodatie heeft voor haar gymlessen en leerlingen op de speciale leerlijn ‘Sport & Gezondheid’.

Vanavond starten wij dus met het project ‘Realisatie Kunstgrasveld’ en daarbij hebben wij de hulp van al onze leden heel hard nodig. Heb jij je nog niet opgegeven, meld je dan alsnog aan via secretariaat@vvvorden.nl en denk en praat met ons mee over de realisatie van dit project!

Info-avond kunstgrasproject_16juli2020