Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht dat toch onverwachts Jan van Ark, ons erelid en oud voorzitter, is overleden. Jan van Ark is voorzitter geweest van onze vereniging van 1980 t/m 1990 en is tevens de oprichter en initiator geweest van de Activiteiten Commissie, die 25 jaar lang o.a. de wekelijkse Bingo heeft georganiseerd. Bij het opleveren van de tribune, wat tevens de laatste actie betrof van de AC, werd Jan van Ark benoemd tot erelid van onze vereniging en gaf de v.v. Vorden op deze wijze blijk van enorme waardering voor de vele inspanningen, tijd en energie die Jan in de club heeft gestoken. Jan is 76 jaar geworden en zaterdagmorgen zal de crematie in besloten kring plaats vinden. Op vrijdagavond is er vanaf 19.00 uur gelegenheid tot condoleren in het crematorium ‘de Omarming’ te Zutphen.

Jan van Ark komt uit een waar ondernemersfamilie en nam in de jaren ’60 samen met zijn broer Henk de meel- en veevoederhandel over van zijn vader. Naast de molen en de bijbehorende meelhandel bestierde Jan de winkel in diervoeding, dierbenodigdheden, hengel- en visbenodigheden en sportkleding onder de naam Kluvers Sport Totaal. Ondanks dat Jan zelf geen actieve carrière bij de voetbalclub heeft gehad, lag zijn interesse wel bij onze club en dat kwam vooral voort uit zijn sociale betrokkenheid en inzet voor de vordense gemeenschap. Want naast de energie, tijd en inspanningen als ondernemer heeft hij ook altijd tijd vrij weten te maken om zich in te zetten voor bijvoorbeeld de Winkeliers- /Ondernemersvereniging en de VVV te Vorden. Vanaf 1980 kwam daar dan ook nog eens het voorzitterschap van de v.v. Vorden bij en hij heeft in die 10 jaar zich met o.a. dhr. Rietman (penningmeester), Jan Jansen (wedstrijdsecretaris), Jan Rouwenhorst, Jan Golstein, Henk de Jonge en overige bestuursleden zeer verdienstelijk gemaakt voor de club. Zo werd onder zijn leiding de shirtreclame geïntroduceerd en verschenen ook de eerste reclameborden langs het hoofdveld en richtte hij, om de verenigingen aan extra inkomsten te laten komen, de Activiteitencommissie op en organiseerde in de begin jaren ’80 de jaarlijkse Bazaar in eerst de kantine en later ‘t Pantoffeltje. Vanaf begin jaren ’80 werd er door de AC met o.a. Jan Meijer, Gerard Meijer, Wim Buunk en Jeroen Broekman wekelijks een Bingo georganiseerd. Deze activiteit op de maandagavond in eerst  ‘t Pantoffeltje en later de Herberg werd een begrip in de gehele regio en in totaal werd dit maar liefst 25 jaar lang en 50 keer per jaar (!)  georganiseerd en allemaal ten behoeve van de club. In 1990, het jaar dat Jan van Ark afscheid nam als voorzitter en opgevolgd werd door Jan Rouwenhorst, werd mede door de financiering vanuit de AC, de vernieuwde (en huidige) accommodatie geopend en de kantine kreeg de zeer passende en ook terechte naam ‘de Ark’ naar het initiatief en de vele inspanningen van Jan van Ark.

Jan heeft een hele mooie tijd gehad bij de voetbalvereniging, een tijd die hij nooit had willen missen. Natuurlijk was het vaak zwaar en kostte het veel tijd en waren er ook minder leuke ‘noten te kraken’,  maar de samenwerking met zijn bestuursleden, de vergaderingen en overleggen bij elkaar aan de keukentafel, de zaken die hij moest regelen met de Gemeente, de groei van de club en de mooie jaren van het 1e elftal in de begin jaren ’80 in de 4e klas en de promotie in 1988 naar de 4e klas KNVB hebben ervoor gezorgd dat hij altijd met veel plezier en ook trots terug keek op zijn periode bij de v.v. Vorden. Maar naast zijn periode als voorzitter, zal hij toch vooral worden blijven herinnerd als de man ‘achter de Bingo’, zonder andere commissieleden hiermee tekort te willen doen. Jan had een visie door extra inkomstenbronnen aan te boren voor de club en zag in de wekelijkse Bingo een ideale gelegenheid om a) de mensen een gezellige avond te bezorgen en b) de AC-stichting ten behoeve van de vereniging een fraaie som geld op te laten brengen. Met de huidige  accommodatie in 1990 en de tribune in 2004 heeft hij met de AC twee blijvende herinneringen weten te realiseren en zijn wij hem als club heel veel dank verschuldigd.

Wij wensen Jan Meijer en zijn familie en overige familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte met dit grote verlies en willen hierbij eveneens aangeven dat het komende weekend bij alle wedstrijden van de Vordense teams (uit en thuis) er een minuut stilte in acht zal worden genomen. Zondagmiddag bij de thuiswedstrijd van het 1e elftal zal er nog extra aandacht geschonken worden aan het afscheid van Jan van Ark, onze oud voorzitter en erelid van onze club.