Het zal u niet verbazen, de huis-aan-huis collecte van Fonds Gehandicaptensport gaat helaas niet door. Wel gaan ze alles op alles zetten om een digitale collecte van de grond te krijgen. Daar hebben wij de collectanten ook heel hard voor nodig. Dus blijf alstublieft paraat.

Zoals gezegd onderzoeken we alternatieve manieren om in de collecteweek van 29 maart tot en met 4 april toch aandacht te vragen voor de sporters met een handicap. Deze alternatieve manier van collecteren betekent in ieder geval dat er geen fysiek contact is tussen personen. 

We komen daarom zo spoedig mogelijk bij u terug. Dan leggen we uit wat we precies gaan doen om de gehandicaptensport extra onder de aandacht te brengen.

Voor nu vragen we uw geduld en voor straks heel graag uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
 
Anita Pierik en Xaveria Bohmer