Het is alweer 7 jaar geleden, toen in 2013 de toenmalige gymvereniging Sparta in Vorden te kennen gaf te moeten stoppen met de organisatie van de avondvierdaagse in Vorden. Sinds 1967 was dit evenement een jaarlijks hoogtepunt dat destijds door dhr. en mevr. Sikkens in Vorden voor het eerst werd georganiseerd. De gymvereniging Sparta vond in 2014 gelukkig een opvolger in de voetbalvereniging Vorden en Janneke Hiddink, toenmalig bestuurslid, was hier vanaf het eerst uur bij betrokken. Nu, zes edities verder en een ‘corona-jaar’ geven de vier dames van de organisatiecommissie te kennen graag het stokje over te willen geven. Vandaar dat wij met alle vier terugblikken op de afgelopen zes jaar, met de vier vriendinnen praten over de leuke momenten en uitdagingen en vooral over hoe leuk het is om dit project (ieder jaar een piek in juni en voorbereiding vanaf Januari) met een aantal mannen of vrouwen, die elkaar kennen binnen de voetbalclub, te organiseren.

Welkom Janneke Hiddink, Melanie Brunsveld, Sabine Groot Wassink en Monique Sleumer en wat leuk dat jullie hierbij ons willen uitleggen hoe leuk het is om met elkaar de Avondvierdaagse te organiseren. Wij  hebben als v.v. Vorden een aantal jaren geleden de organisatie van de avondvierdaagse op ons genomen, nadat gymvereniging Sparta jarenlang dit voor haar rekening had genomen. Janneke, kun jij ons vertellen op welke wijze v.v. Vorden hierbij is betrokken geraakt?
Janneke: Op dat moment zat ik in het bestuur van v.v. Vorden. Sowieso ken ik v.v. Vorden als een vereniging die altijd nauw betrokken is bij wat er binnen de gemeenschap leeft. En zo hadden wij ook bij de aankondiging van het stoppen van Sparta al een gesprek over het gemeenschappelijke belang van de Avond4daagse voor ons dorp. Het is een evenement dat er gewoon bij hoort en dat wilden wij niet maar zo van het toneel zien verdwijnen. Allereerst hebben wij toen wel afgewacht, om ook de kleinere verenigingen de kans te geven dit evenement op te pakken. Toen interesse uitblijf hebben wij aangegeven vanuit bovenstaand oogpunt graag de organisatie over te nemen.

Kunnen jullie ons vertellen wat het leukste onderdeel is van het organiseren van dit evenement. Met andere woorden, wat is jullie drive geweest om dit loopevent ieder jaar met elkaar tot een goed einde te brengen?
Janneke: ​Los van het feit dat ik er persoonlijk heel erg in geloof dat beweging en actief buiten zijn iedereen goed doet en ik het daarom belangrijk vind dat dit soort laagdrempelige evenementen worden georganiseerd, is het ontzettend leuk om tijdens die 4 dagen alle positieve energie daadwerkelijk bij de kinderen, maar ook volwassenen en senioren die meelopen te voelen en zien.

Sabine : Voor mij zit de drive in het plezier van de kinderen en andere deelnemers. Zij zijn elk jaar opnieuw weer zo enthousiast dat is erg leuk om te zien en daar doe je het voor. De sfeer op de laatste avond is ook altijd geweldig, de lopers zijn dan zo trots op hun prestatie en lopen dan ook graag mee met de intocht door het dorp.

Melanie : Het samen organiseren en het sociale aspect zijn leuk. Om daarna de blije gezichten van de lopers te zien, dat zij elke keer weer hebben genoten van de mooie routes die worden uitgezet. Daar doe je het voor.

Monique :Het leukste onderdeel is toch wel de week in juni zelf. Het enthousiasme van de kinderen, die al blij zijn met het pakje drinken die ze extra krijgen en proberen om bij de microfoon te komen, om wat te roepen. De bewoners van de Vijfsprong die het liefst als allereerste bij de inschrijfbalie staan en helpen met het klaarzetten van spullen of gewoon een praatje willen maken. Het is één en al gezelligheid. 

Volgens mij is het een echte projectorganisatie, dit jaarlijkse evenement, met als piek de week in juni. Kunnen jullie ons in het kort weer geven hoe een jaar voorbereiding en deze piek in Juni er uit ziet?

Janneke : ​Ja dat klopt helemaal. Eigenlijk is het echt heel overzichtelijk wat er moet gebeuren en zeker in een team, waarin je de taken verdeelt is het erg goed te doen. Vanaf februari tot aan juni komen wij eigenlijk maar 2 tot uiterlijk 3 keer bij elkaar om acties te verdelen, waarmee iedereen vervolgens aan de slag gaat. Dit betreft het aanvragen van de vergunning, regelen van de EHBO, Harmonie, verzenden uitnodiging voor inschrijving,e tc. Samen wordt er nagedacht over de leuke extra sfeer dingen die elkaar verschillen. Kort voor de Avond4daagse worden de medailles al gesorteerd. En de week zelf is het gewoon doen. Tussen 17.30 en 21.00 uur waren er elke avond 2 van ons aanwezig, met ondersteuning van een extra vrijwilliger voor elke avond. De laatste avond is het fijn en eigenlijk ook hartstikke leuk om met zijn allen er te zijn.

Sabine :  Meestal beginnen we vanaf januari met onze maandelijkse vergaderingen waar de taken worden verdeeld. Zo wisten we allemaal wat we konden gaan regelen. Van het vastzetten van het kulturhuus tot het aanvragen van de vergunningen. Eind mei kwamen we bij elkaar om de medailles uit te zoeken en de puntjes op de i te zetten. De Vierdaagse week is inderdaad een drukke week waarbij we alle 4 vaak 3 van de 4 avonden aanwezig waren. De eerste avond al op tijd om het kulturhuus te versieren en alles klaar te zette. De 2e en 3e avond zijn de wat rustigere avonden en de laatste natuurlijk de feestavond.

Melanie : Ieder lid van de organisatie heeft zijn eigen taken die geregeld moeten worden In een schema wordt bijgehouden wat er gebeuren moet en wat er al gedaan is. In de aanloop naar de 4daagse toe, wordt er vaker afgesproken om de puntjes op de i te zetten. In de week zelf ben je erg druk met alles klaar zetten, begeleiden, coördineren en weer opruimen. Na afloop wordt er nog een keer bij elkaar gezeten om te evalueren.

Monique : Zoals hierboven al staat beschreven, maakt het enthousiasme van de deelnemers, dat je zelf ook harder wil werken om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij beginnen al vroeg met het regelen van de vergunningen. Na een paar jaar weet je precies wat je aan elkaar hebt en wie wat doet. Het draaiboek liep dan ook altijd prima.

In de loop van de jaren is de organisatie uitgebreid met de huidige vier dames. Waarom is het zo leuk om dit juist met elkaar te doen?

Monique : Wij zijn vriendinnen van elkaar en zo langzamerhand is het een groepje van 4 geworden. Zo hadden we meer taken om te verdelen en was het eigenlijk allemaal zo geregeld. Het is ook mooi om te zien dat mensen mee willen denken en hier hebben wij altijd open voor gestaan.  Als er iemand contact had gehad met bv. een school en daar kwam een idee naar voren, bespraken wel dit met elkaar. Soms kwamen hier hele mooie ideeën uit!

Melanie : We kenden elkaar al, dat maakte het leuk en gezellig. En je weet waar elkaars kwaliteiten liggen.

Sabine : Dit maakt het leuk, omdat je zo eigenlijk gewoon telkens een gezellige avond hebt in plaats van dat je nou zo hard aan het werk bent. Wij kenden elkaar al en het was daardoor direct een moment van bijpraten. Doordat je in teamverband werkt blijven ook de taken heel overzichtelijk.

Tenslotte Janneke,  kun je ons aangeven waarom iemand juist nu dit loopevenement samen met 3 á 4 personen moet willen gaan organiseren?

Janneke : Eigenlijk vanwege het bovenstaande wat ik al noemde en specifiek wanneer je kijkt naar de nieuwe start die gemaakt moet worden nu, het ook heel prettig is dat je hiervoor direct een team bij elkaar hebt die er vanaf het begin af aan bij betrokken is. Op deze manier kun je de verantwoordelijkheid breed dragen en ik denk dat dit een soepele overgang alleen maar ten goede kan komen.

 

Foto 1 : Janneke Hiddink tijdens de uitreiking van de groepsprijzen tjidens de intocht van de 50e avondvierdaagse in Vorden op het ‘Manana-Manana Festival’

 

Foto 2 : De georganiseerde chaos vlak voor de start van de intocht in het centrum van het dorp bij het Kultuurhuus in één beeld gevangen …. Prachtig !

 

Foto 3 : Stuk in het Contact over de avondvierdaagse in 2016.